Giọt mưa làm sao rơi thiệt êm trê tuyến phố phường Mùa hương thơm nào thơm thật thơm trong gió thoảng cùng em chờ anh ngóng anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm ngày xuân lặng lẽ sang. Hợp lí mầm non ngày xuân đang hé nở phải chăng nụ hoa ngày xuân đang hé nở hợp lý ngày xuân trước tiên đang gõ cửa Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kìa tiếng chim rộn hót xa vời, Cánh hoa đào hốt nhiên như cười, đưa tin mùa xuân về kìa bóng tối mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới.. Giọt mưa như thế nào rơi thiệt êm trên phố phường Mùa hương thơm nào thơm thật thơm trong gió thoảng với em ngóng anh đợi anh như vẫn hẹn Nghe vào mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Hợp lý mầm non mùa xuân đang hé nở hợp lí nụ hoa mùa xuân đang hé nở phải chăng ngày xuân thứ nhất đang gõ cửa Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Và bọn họ lại đón giao thừa, Phút giây lặng lẽ âm thầm mong chờ, lắng nghe ngày xuân về Để biết ta còn mãi trong đời, Phút mong chờ ấy hay vời, chứa chan niềm tin yêu, tề anh tới.

Bạn đang xem: Kìa chúng ta lại đón giao thừa

bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 18 bài.
Nguyên Thảo

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Sygic Gps Navigation & Maps Sygic Gps Navigation & Offline Maps

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.