Rừng hoang đẹp tuyệt vời nhất hoa màu sắc tím Chuyện tình thương tốt nhất chuyện hoa sim Có người con gái xuân vời vợi Tóc còn chống ngắn gần đầy búi rất lâu rồi nàng vẫn yêu màu sắc tím Chiều chiều lên mọi đồi hoa sim Đứng quan sát sương tím hoang biền biệt Nhớ ông chồng chinh chiến miền bóng gió <ĐK:>Ôi lấy ông xã chiến binh Lấy ck thời chiến chinh, mấy người đi trở về Sợ khi mình đi mãi, sợ hãi khi mình ko về Thì thương bạn vợ bé nhỏ bỏng chiều quê tuy vậy không chết tín đồ trai sương lửa cơ mà chết bạn em nhỏ hậu phương nhưng chết fan em gái tôi yêu quý Đời tôi là binh lực rừng núi Thường ngày hôm qua những đồi hoa sim Thấy cành sim chín thương vô biên Tiếc tín đồ em gái không thể nữa nguyên nhân nàng vẫn yêu màu sắc tím Màu bi thương tan tác phải không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để bản thân tôi khóc chuyện hoa sim.

Bạn đang xem: Chuyện hoa sim


Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Thiết Kế Tờ Rơi Bằng Word 2010, Hướng Dẫn Thiết Kế Tờ Rơi Trong Word

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.