Lời Bài Hát Người Đi Ngoài Phố, Lời Bài Hát Người Ngoài Phố, Nhạc Trẻ

*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Đang xem: Lời bài hát người đi ngoài phố

Lời bài hát Người đi ngoài phố – Lệ Quyên

170

1. MV Người đi ngoài phố

2. Lời bài hát Người đi ngoài phố

Người đi đi ngoài phốChiều nắng tắt bên sôngNgười đi đi ngoài phốBóng dáng xưa mịt mờThành ghế đá chiều công viênNgày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồiNgười đi đi ngoài phốChiều bỡ ngỡ bơ vơNgười đi đi ngoài phốMấy dấu chân lạc loàiHình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu?Tình duyên đã lỡ rồiThôi chia tay nhau từ đâyNghe nước mắt vây quanhBiết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đờiNhưng mấy khi tình đầuKết thành duyên mong ướcMấy khi tình đầuKết trọn mộng đâu em?Xin từ giã đường phố trắng mưa mauLàm chim bay mỏi cánhNước mắt đêm tạ từThành phố cũ người yêu xưaCòn đâu, còn đâu?Giờ đây xin giã từNgười đi đi ngoài phốTrường bỡ ngỡ bơ vơNgười đi đi ngoài phốMấy dấu chân lạc loàiHình bóng cũ người yêu xưaCòn đâu, còn đâu?Tình duyên đã lỡ rồiThôi chia tay nhau từ đâyNghe nước mắt vây quanhBiết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đờiNhưng mấy khi tình đầuKết thành duyên mong ướcMấy khi tình đầuKết trọn mộng đâu emXin từ giã đường phố trắng mưa mauLàm chim bay mỏi cánhNước mắt đêm tạ từThành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu?Giờ đây xin giã từThành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu?

3. Người đi ngoài phố – Audio

4. Hợp âm Người đi ngoài phố

1. Người đi đi ngoài | phố, chiều nắng tắt bên | sông.Người đi đi ngoài | phố, bóng dáng xưa mịt | mù.Thành ghế đá chiều | công viên.Ngày xưa, ngày | xưa, ngày xưa đã hết | rồi…

Xem thêm:

Xem thêm:

| 2. Người đi đi ngoài | phố, chiều bỡ ngỡ bơ | vơ.Người đi đi ngoài | phố, mấy dấu chân lạc | loài.Hình bóng cũ người | yêu ơi.Còn đâu, còn | đâu ? Tình duyên đã lỡ | rồi (làng)!. | DK: | Thôi chia tay nhau từ | đây, nghe nước mắt vây |quanh.Biết lỡ yêu | đương, sẽ đau thương suốt cả một | đời.| Nhưng mấy khi tình | đầu, kết thành duyên mong | ước.Mấy khi tình | đầu, kết trọn mộng đâu | em. 3. Xin từ | giã đường phố trắng mưa | ngâu.Làm chim bay mỏi | cánh nước mắt đêm | tạ từ.Thành phố cũ người | yêu xưa.Còn đâu, còn | đâu ? Giờ đây xin | giã từ. | (Giang Tau)(2) (DK) (3)Thành phố cũ người | yêu xưa.Còn đâu, còn | đâu ? Giờ đây xin | giã từ. | |

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *