Báo cáo thành tích cá thể là văn phiên bản gửi lên cấp trên trình bày toàn bộ hiệu quả làm bài toán của cá nhân theo định kỳ nhằm mục đích làm địa thế căn cứ xét chăm chú thăng chức, khen thưởng, khuyến nghị tăng lương...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân


1. Mẫu report thành tích cá thể đề nghị tán dương 2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của thầy giáo 3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đảng viên 4. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích cá thể

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Sau đây là bản báo cáo thành tích cá nhân theo chủng loại 07 Nghị định 91/2017/NĐ-CP:
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúcTỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm……..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………*1Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, 1-1 vị đề nghị khen thưởng (Ghi không thiếu bằng chữ in thường, không viết tắt)I. THÔNG TIN CHUNG- Đối với đối kháng vị: Địa điểm trụ sở chính, năng lượng điện thoại, fax; showroom trang tin năng lượng điện tử; cơ cấu tổ chức, toàn bô cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, trách nhiệm được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; khu vực thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

Xem thêm: Tỷ Lệ Bóng Đá Hôm Nay, Xem Tỷ Lệ Cá Cược Trực Tuyến, Tylekeopro: Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢCBáo cáo kết quả phải căn cứ vào phương châm (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, hóa học lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát hễ thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tựu xuất sắc, với lại kết quả kinh tế, xóm hội, dẫn đầu trào lưu thi đua; những tay nghề rút ra trong dịp thi đua... *2.XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG *3 (Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *4 (Ký, đóng góp dấu)

Hướng dẫn ghi báo cáo:*1. Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ vận dụng các bề ngoài khen thưởng nằm trong thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường phù hợp xuất sắc, tiêu biểu vượt trội mới kiến nghị Thủ tướng bao gồm phủ khuyến mãi ngay Cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, ngôi trường hợp đặc trưng xuất sắc đẹp trình Thủ tướng chính phủ nước nhà đề nghị quản trị nước bộ quà tặng kèm theo Huân chương.*2. Nếu là bằng hữu hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, sale phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp giá thành nhà nước; bảo vệ môi trường, bình an vệ sinh lao động, bình an vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của ban ngành nhà nước có thẩm quyền).
*3. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên với có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.*4. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
*