Mẫu biên phiên bản camkết là chủng loại văn phiên bản được sử dụng nhằm mục đích mục đích cam kết thực hiện các bước gì kia theo như thỏa thuận hợp tác nhằm bảo đảm an toàn sự ràng buộc giữa các bên phải làm cam đoan với nhau. Mời độc giả tham khảomẫu biên bạn dạng cam kết mới nhất đểkhi đề xuất thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý

*
*
*
Mẫu biên phiên bản bàn giao gia sản mới nhất

Tên ban ngành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………… Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………và

………………………….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cam kết an toàn

Hôm nay, ngày …. Mon ….. Năm …. Tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao gia sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) triển khai theo …….…… của ………… ngày …………….

Xem thêm:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ mặt giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…….2/ bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………….Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông …………………………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã triển khai bàn giao gia tài cho mặt ………………………….. Theo biểu những thống kê sau:

Bảng thống kê gia sản bàn giao

Số TT thương hiệu tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng

Tổng giá bán trị: ngay số …………………………………………………………………………

Bằng chữ ………………………………………………………………………

Kể từ thời điểm ngày ……………………………………… số tài bên trên do mặt ………………………. Chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bạn dạng này lập thành 4 phiên bản có quý giá như nhau. Mặt giao giữ lại 2 bản, bên nhận giữ lại 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký kết cuộc họp nhà tọa cuộc họp

————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B vinhomes riverside Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

www.upes2.edu.vn

Trân trọng !

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo các nội dung bài viết khác mà khách hàng thường quan tâmcủa quy định Thiên Minh: