Mẫu Biên Bản Họp Tổ Chuyên Môn, Bien Bản Họp Tổ Chuyên Môn Cả Năm Học

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm sinh hoạt, nội dung của buổi sinh hoạt, những ý kiến đóng góp cho buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn.

Đang xem: Mẫu biên bản họp tổ chuyên môn

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn tại đây.
Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn
Nội dung cơ bản của mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn như sau:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do – Hạnh phúc————————-

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ ……..

Thời gian: vào lúc ……giờ…….phút ngày ……. tháng ……. năm ………Địa điểm: tại ……………………………………………………………………………………………….Có mặt: ……………………… vắng: …………. lí do: ………………………………………………..

Xem thêm:

I. Thành phần tham dự gồm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Nội dung sinh hoạt……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm:

III. Kết luận……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Buổi họp kết thúc vào lúc ……….cùng ngày.

Chủ tọaThư ký

Biên bản sinh hoạt lớp Cách viết biên bản sinh hoạt lớp Mẫu hợp đồng kinh tế năm 2021 Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất

*

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề Biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *