Mẫu Biên Bản Họp Tổ Công Đoàn Cơ Sở Mới Nhất 2021, Biên Bản Họp Tổ Công Đoàn

Tổ công đoàn có một vị trí rất quan trọng đối với người lao động. Sau khi thành lập công đoàn thì việc tổ chức định kì các cuộc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở là vô cùng cần thiết. Vậy mẫu biên bản họp tổ công đoàn cơ sở được quy định như thế nào và gồm những nội dung gì. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây về biên bản họp tổ công đoàn.

Đang xem: Mẫu biên bản họp tổ công đoàn

*

Mẫu biên bản họp tổ công đoàn cơ sở mới nhất 2021

1. Tổ công đoàn là gì?

Căn cứ Khoản 3 Điều 3, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở như sau :

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sởlà tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

2. Biên bản họp tổ công đoàn là gì ?

Như vậy biên bản họp tổ công đoàn là một biên bản được lập ra nhằm mục đích để ghi lại nội dung trình tự cuộc họp tổ công đoàn cơ sở, những người tham gia cuộc họp, thời gian học và ý kiến đóng góp của những người tham gia cuộc họp công đoàn

3. Mục đích mà biên bản họp tổ công đoàn lập ra

Để tìm hiểu về lý do mục đích mà biên bản họp tổ công đoàn lập ra thì chúng ta cần phải dục quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Liên quan đến vấn đề này Điều 178 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 178. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong quan hệ lao động

“1. Thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật này.

Đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật này. Được tham khảo ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động là thành viên của mình. Đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động cá nhân khi được người lao động ủy quyền. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của Bộ luật này. Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nhằm tìm hiểu pháp luật về lao động; về trình tự, thủ tục thành lập tổ chức đại diện người lao động và việc tiến hành các hoạt động đại diện trong quan hệ lao động sau khi được cấp đăng ký. Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy đối với người lao động thì vai trò của tổ công đoàn rất quan trọng. Và việc sử dụng biên bản họp tổ công đoàn được sử dụng với các mục đích sau đây:

Biên bản họp tổ công đoàn được lập ra trong các cuộc họp theo định kỳ hoặc cuộc họp đột suất nếu có những việc hoặc những vấn đề phát sinh cần giải quyết

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành công đoàn

Việc lập biên bản họp tổ công đoàn là một trong những cách lưu lại nội dung cũng như tiến trình của cuộc họp dưới dạng văn bản. Ngoài ra cuộc họ cũng có thể lưu trữ thông tin bằng cách ghi âm và hình thức khác.

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghiệp Thái Nguyên, Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

4. Nội dung mẫu biên bản họp tổ công đoàn

Biên bản họp tổ công đoàn sẽ bao gồm những nội dung như sau:

Quốc hiệu tiêu ngữ vào ngày tháng năm lập biên bản

Thông tin về công đoàn

Tên của biên bản họp công đoàn

Thời gian địa điểm tiến hành cuộc họp

Thành phần tham dự người chủ trì cuộc họp

Nội dung biên bản

Người viết biên bản họp và người chủ trì sẽ ký tên.

 

 

 

5. Mẫu biên bản họp tổ công đoàn

CÔNG ĐOÀN……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

…………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BB-CĐCS , ngày tháng năm 2013

BIÊN BẢN

Về việc Họp Công đoàn cơ sở tháng…………..

I.Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu:…………………………………

– Địa điểm:……………………………

– Thành phần tham dự: Số lượng/Tổng số; vắng: số lượng; tên người vắng, lí do

– Chủ trì:……………………

– Thư ký (người ghi biên bản):……………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1.Sinh hoạt văn bản

Đ/c Nguyễn Văn A sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)….

2.Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c Trần Thị B thông qua báo cáo tháng…., chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)

3.Thảo luận

3.1. Đ/c Lê Văn C gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

3.2. Đ/c …. (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)

3.3. Đ/c ….

Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………….. Kết luận về nội dung thảo luận

(Tóm tắt nội dung kết luận)

Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c …… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết nhất trí ……./…… (tỉ lệ ….%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ

 

(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TRÌ

 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

6. Các câu hỏi thường gặp.

Biên bản họp đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn có thể nằm trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Xem thêm:

Nội dung biên bản cuộc họp công đoàn gồm những gì?

Phần mở đầu

Ghi đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm ngày tháng lập biên bản.Tên công đoàn cấp trên trực tiếp và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp BCH công đoàn cơ sở.Tên biên bản họp BCH công đoàn cơ sở (lần 1, tháng mấy…)

Phần nội dung chính

Đề cập đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp, địa điểm họp.Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, số lượng có mặt, số người vắng mặt thì ghi rõ tên và lý do.Tên Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở).Nội dung cuộc họp nên ghi cụ thể và theo trình tự, có thể kể ra như

Biên bản họp công đoàn cơ sở để làm gì?

Người sử dụng lao động phải thừa nhận, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, không can thiệp vào các công việc riêng của nội bộ công đoàn cơ sở và tôn trọng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công đoàn.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn như thế nào?

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về biên bản họp tổ công đoàn. Biên bản là loại giấy tờ quan trọng được sử dụng phổ biến trong các cuộc họp cũng như đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Nếu bạn còn thắc mắc nào khác, đừng quên mà hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn chính xác nhất

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *