Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hành Chính Mới Nhất Áp Dụng Năm 2022, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hành Chính

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA ………………….

Đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

V/v……………………………

Hôm nay, ….giờ….ngày…tháng…. năm……, tại………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/ Bà:……………….…………………….Chức vụ:……………………Ông/ Bà:……………………………………..Chức vụ:……………………

Đã làm việc với:

Ông/ Bà:………………………………………..Giới tính:…………………….

Ngày sinh:…………………..Dân tộc:.…………Quốc tịch:…………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………

Ngày cấp:…/……/………..Nơi cấp:………………………………………….

Xem thêm:

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………..

Đã tiến hành kiểm tra việc……………………:

…………………………………………………………………………………………

Kết quả kiểm tra như sau:

…………………………………………………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

Xem thêm:

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐD. BÊN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)       ĐD. BÊN THAM GIA KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Điều hướng bài viết

← Previous Bài viết
Next Bài viết →

*

CÔNG TY LUẬT LVN

Hotline: 1900.0191

Mail: luatlvn
gmail.com

Dịch vụ ly hôn Trọn góiDịch vụ Đất đaiDịch vụ Doanh nghiệpDịch vụ Pháp chếDịch vụ Sở hữu công nghiệpDịch vụ Tố tụngDịch vụ Hợp đồngDịch vụ Visa/Giấy phép lao động
Tư vấn Đầu tư Bất động sảnTư vấn Thương hiệuTư vấn Pháp luậtTư vấn MarketingTư vấn Hành chính

*

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *