Biên bản nghiệm thu thay thế sửa chữa tài sản 2017

Biên bản nghiệm thu thay thế tài sản sử dụng trong ngôi trường hợp các tổ chức, cá thể có tài sản hỏng hỏng cần được bảo dưỡng, sửa chữa. Sau thời điểm sửa trị hoàn thành, 2 bên thực hiện lập biên phiên bản nghiệm thu sửa chữa. Mời chúng ta tham khảo mẫu sát hoạch dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản sửa chữa thiết bị


Biên bạn dạng nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm, dịch vụ

Mẫu biên phiên bản nghiệm thu xong xuôi công trình đưa vào sử dụng

Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu quá trình xây dựng


Nội dung cơ bản của Biên phiên bản nghiệm thu sửa chữa thay thế tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN

(XE ................................)


Hôm nay, ngày .....tháng.....năm......, trên .............., công ty chúng tôi gồm có:

1. BÊN A:.......................................................................................................

Ông/Bà: ................................................ Chức vụ:...............................

2. BÊN B : ........................................................................................................

Ông/Bà:.............................................. Chức vụ: ...........................................


Mở trên Ngân hàng..........................................................................................

Xem thêm:

Hai bên đã thống nhất nghiệm thu sát hoạch bảo dưỡng, thay thế trang sản phẩm với phần đông nội dung bao gồm sau đây:

- mặt B đã xong việc bảo dưỡng, thay thế các trang vật dụng sau cho mặt A theo đúng hợp đồng 2 bên đã thoả thuận:

Số TT

Loại thiết bị

Số lượng/ lần đang bảo dưỡng, sửa chữa

Đơn giá

Thành tiền

1.

2.

- mặt A đang kiểm tra, vận hành thử trang thiết bị sau khoản thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu được yêu cầu của bên A.

Biên bạn dạng này được lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản và có mức giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ bọn họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

Biên bạn dạng nghiệm thu thay thế tài sản


Tham khảo thêm
Đánh giá bài xích viết
1 20.900
Chia sẻ bài viết
mua về
Bạn có thể tải về tập tin mê thích hợp cho mình tại các liên kết bên dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*