Mẫu Biên Bản Sửa Chữa Thiết Bị Đầy Đủ Nhất, Biên Bản Nghiệm Thu Sửa Chữa Tài Sản

Biên bản nghiệm thu sửa chữa tài sản 2017

Biên bản nghiệm thu sửa chữa tài sản dùng trong trường hợp các tổ chức, cá nhân có tài sản hỏng hỏng cần được bảo dưỡng, sửa chữa. Sau khi sửa chữa hoàn thành, 2 bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu sửa chữa. Mời các bạn tham khảo mẫu nghiệm thu dưới đây.

Đang xem: Mẫu biên bản sửa chữa thiết bị

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Nội dung cơ bản của Biên bản nghiệm thu sửa chữa tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN

(XE …………………………..)

Hôm nay, ngày …..tháng…..năm……, tại ………….., chúng tôi gồm có:

1. BÊN A:………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………… Chức vụ:………………………….

2. BÊN B : …………………………………………………………………………………………..

Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: …………………………………….

Mở tại Ngân hàng………………………………………………………………………………

Xem thêm:

Hai bên đã thống nhất nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị với những nội dung chính sau đây:

– Bên B đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị sau cho Bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thoả thuận:

Số TT

Loại thiết bị

Số lượng/ lần đã bảo dưỡng, sửa chữa

Đơn giá

Thành tiền

1.

2.

– Bên A đã kiểm tra, vận hành thử trang thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Xem thêm:

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản nghiệm thu sửa chữa tài sản

Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 20.900
Chia sẻ bài viết
Tải về
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

*

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *