Mẫu Đề Nghị Tạm Ứng Hợp Đồng Và Tạm Ứng Tiền Mặt, Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Hợp Đồng Mới Nhất 2021

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021. Tải về mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới và chuẩn nhất năm 2020.

Đang xem: Mẫu đề nghị tạm ứng hợp đồng

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Khi thời hạn trả tiền chưa tới nhưng một bên muốn nhận tiền thì có thể thỏa thuận với bên còn lại để ứng tiền. Các bạn thường bắt gặp tạm ứng tiền trong xây dựng, tạm ứng tiền trong hợp đồng thiết kế, tạm ứng tiền lương,…

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại trên toàn quốc: 1900.6568

Trong bài viết này, Luật Dương Gia cung cấp cho các bạn mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt, mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng và cách soạn đề nghị tạm ứng.

Mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt: Tải về đề nghị tạm ứng tiền mặt

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: …………………….

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG TIỀN MẶT

Ngày…..tháng….năm….

Số: ……………

Kính gửi:…..

Tên tôi là:……

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:……… (Viết bằng chữ)…

Lý do tạm ứng:….

Xem thêm:

Thời hạn thanh toán:…..

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng: Tải về đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng …. năm ……

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: …

Căn cứ theo Hợp đồng số ………. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……… (Bên A) và Công ty ………….. (Bên B) về việc ……

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ: ………………… đồng).

Mục đích tạm ứng: …………

Trân trọng.

 Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các trường hợp sử dụng đề nghị tạm ứng

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng. Cơ bản được chia làm 02 loại: 

– Tạm ứng tiền nội bộ:

+ Trường hợp 1: Nhân viên cần thực hiện một công việc của công ty, của khách hàng. Cần ứng trước tiền mặt để xử lý công việc thì có thể sử dụng mẫu đề nghị ứng tiền mặt. 

+ Trường hợp 2: Nhân viên chưa đến kỳ nhận lương nhưng vì lý do nào đó muốn được xin ứng trước lương cũng có thể sử dụng biểu mẫu này để xin ứng lương trước. 

– Tạm ứng tiền theo hợp đồng: 

Là trường hợp ứng tiền của đối tác, khách hàng thông qua hợp đồng. Thời hạn thanh toán của hợp đồng chưa tới nhưng một bên cần sử dụng nguồn tiền mặt để thực hiện công việc cũng có thể sử dụng mẫu này, thông qua thương lượng để xin ứng trước một phần tiền để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn luật dân sự trực tuyến miễn phí.

Xem thêm:

– Tư vấn pháp luật hợp đồng qua tổng đài.

– Tư vấn pháp luật về tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng

– Soạn thảo để nghị tạm ứng tiền mặt, đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

– Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *