Biểu mẫu đăng ký con dấu mới nhất 2020

Sau khi thành lập công ty phải thực hiện làm thủ tục thông tin mẫu đk con dấu mới nhất 2020 với cơ quan đk kinh doanh

Thành phần hồ nước sơ thông báo mẫu bé dấu công ty lớn gồm:

PHỤ LỤC II-8

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————

Số: …………..

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp con dấu mới

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: phòng Đăng ký sale tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng văn bản in hoa): ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Số Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………….

Thông tin về chi nhánh/văn chống đại diện (chỉ kê khai vào trường hợp thông tin về mẫu con dấu của đưa ra nhánh/văn chống đại diện):

– Tên đưa ra nhánh/văn chống đại diện: ………………………………………………………………………..

– Mã số đưa ra nhánh/văn chống đại diện: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………………………….

Xem thêm: Các Phần Mềm Đồ Họa Thông Dụng, Top 7 Phần Mềm Thiết Kế Đồ Họa Tốt Nhất Hiện Nay

Thông báo về mẫu nhỏ dấu như sau:

1. Mẫu bé dấu:

Mẫu con dấu

Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

2. Con số con dấu: ………………………………..

3. Thời khắc có hiệu lực hiện hành của mẫu con dấu: từ ngày …. Mon … năm …

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng thay mặt trên Cổng thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phụ trách về tính trung thực, thiết yếu xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, kỹ năng gây lầm lẫn của mẫu con dấu với tranh chấp phân phát sinh do việc quản lý và thực hiện con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi chúng ta tên)1

Tư Vấn ra đời Doanh Nghiệp

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký thẳng vào phần này.

2- giấy chứng thực cá nhân người nộp

3- hòa hợp đồng thương mại & dịch vụ giữa doanh nghiệp dịch vụ và mặt thuê dịch vụ

Bước 2: Sau khi chuẩn bị dứt hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại phòng Đăng cam kết kinh doanh

*
mẫu đk con dấu mới nhất 2019

Bước 3: Nhận được hồ sơ thông báo về mẫu bé dấu, phòng Đăng ký sale trao Giấy biên nhận cho bạn và triển khai đăng sở hữu thông báo của chúng ta trên Cổng thông tin quốc gia về đk doanh nghiệp cùng cấp thông báo về câu hỏi đăng tải thông tin mẫu nhỏ dấu của doanh nghiệp.

Luật Quyết Thắng

Nếu các bạn chưa có mẫu. Hãy để lại địa chỉ cửa hàng email để cửa hàng chúng tôi gửi ngay sau khi nhận được tin nhắn. Nếu chúng ta chờ quá lâu rất có thể gọi trực tiếp cho cái đó tôi