Việc sẵn sàng mẫu đơn đk kinh doanh doanh nghiệp tứ nhân là bước trước tiên cần triển khai để đăng ký thành lập doanh nghiệp bốn nhân. Nên áp dụng mẫu văn bạn dạng nào được ban hành từ cơ quan chỉ đạo của chính phủ là đúng chuẩn nhất? Nội dung yêu cầu điền rõ ràng ra sao? tất cả những sự việc này sẽ được Thiên pháp luật Phát đáp án trong bài viết sau.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh

*


Mẫu đối chọi đăng ký marketing doanh nghiệp tứ nhân mới nhất

Mẫu đơn đk kinh doanh, hay còn gọi là giấy ý kiến đề xuất đăng cam kết thành lập doanh nghiệp tứ nhân là chủng loại đơn cá thể gửi mang lại Sở chiến lược và chi tiêu thành phố để đk doanh nghiệp bốn nhân. Đây là bước thứ nhất trong quá trình đăng ký ra đời doanh nghiệp tại TPHCM nói riêng và toàn nước nói chung. Mẫu văn bản này được ban hành theo thông bốn 02/2019/TT-BKHĐT.


*

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân được ban hành theo thông bốn 02/2019/TT-BKHĐT


Phụ lục I-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi chúng ta tên bằng văn bản in hoa): ………………….. Giới tính:…………..

Sinh ngày: …./…./….Dân tộc: ………………Quốc tịch: ………….

Loại giấy tờ xác nhận cá nhân:

□ chứng tỏ nhân dân□ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu□ các loại khác (ghi rõ):…………………..

Số giấy tờ xác thực cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn sử dung (nếu có): …/…/…

Nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú:………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:………………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):………………………………Fax (nếu có):………………………………..

Email (nếu có):……………………………………..Website (nếu có):……………………………………

Đăng cam kết doanh nghiệp tư nhân bởi vì tôi quản lý với những nội dung sau:

Tình trạng thành lập và hoạt động (đánh dấu X vào ô yêu thích hợp):
Thành lập mới □
Thành lập trên cơ sở biến đổi từ hộ gớm doanh □
thương hiệu doanh nghiệp:

Tên công ty viết bởi tiếng Việt (ghi bằng văn bản in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp lớn viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp lớn viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………………. Fax (nếu có):…………………………….

Email (nếu có):…………………………….. Website (nếu có):………………………

Doanh nghiệp phía trong khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu gớm tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ cửa hàng trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Ngành, nghề khiếp doanh (ghi tên cùng mã theo ngành cung cấp 4 trong hệ thống ngành tài chính của Việt Nam):
STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính (đánh lốt X để chọn một trong các ngành, nghề vẫn kê khai)
…..……….…..………………..

Xem thêm: Mẫu Đăng Ký Vé Tháng Xe Bus Bản Đăng Ký Làm Vé Xe Bus, Bản Đăng Ký Làm Vé Tháng Xe Buýt 2022

Vốn đầu tư:

Vốn đầu tư chi tiêu (bằng số; VNĐ):…………………………………………………….

Vốn đầu tư (bằng chữ; VNĐ):………………………………………………………..

Giá trị tương đương theo đơn vị chức năng tiền nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………….

Có hiển thị thông tin về giá chỉ trị tương tự theo đơn vị tiền tệ quốc tế trên Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp hay không? □ tất cả □ Không

Tài sản góp vốn:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng gia sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam
2Ngoại tệ từ do chuyển đổi (ghi rõ các loại ngoại tệ, số tiền được góp bởi mỗi nhiều loại ngoại tệ)
3Vàng
4Giá trị quyền sử dụng đất
5Giá trị quyền download trí tuệ
6Các gia tài khác (ghi rõ nhiều loại tài sản, con số và giá bán trị còn lại của mỗi một số loại tài sản, hoàn toàn có thể lập thành danh mục riêng cố nhiên Giấy kiến nghị đăng cam kết doanh nghiệp)
Tổng số
thông tin đăng ký kết thuế:
STTCác chỉ tiêu tin tức đăng cam kết thuế
6.1Thông tin về chủ tịch (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ cùng tên người có quyền lực cao (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

6.2Thông tin về kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ cùng tên kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

6.3Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông tin thuế khác địa chỉ cửa hàng trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………………….

Email (nếu có): …………………………………………………………

6.4Ngày bước đầu hoạt hễ (trường hợp công ty lớn dự kiến bước đầu hoạt động tính từ lúc ngày được cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp thì không đề xuất kê khai văn bản này): …../…../…….
6.5Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô đam mê hợp):

□ Hạch toán độc lập

□ Hạch toán phụ thuộc

6.6Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng ban đầu và dứt niên độ kế toán)

6.7Tổng số lao đụng (dự kiến): …………………………………………………………
6.8Hoạt rượu cồn theo dự án công trình BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

□ có □ Không

6.9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn một trong 4 phương pháp) :
Khấu trừ
Trực tiếp trên GTGT
Trực tiếp bên trên doanh số
Không đề nghị nộp thuế GTGT
6.10Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời gian kê khai):Tên ngân hàngSố thông tin tài khoản ngân hàng
………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………
tin tức về hộ marketing được chuyển đổi (chỉ kê khai vào trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở đổi khác hộ khiếp doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng văn bản in hoa):……………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kết hộ ghê doanh:…………………………………………………..

Ngày cấp: . .. ./ ….. / ……. Vị trí cấp:…………………………………………..

Mã số thuế của hộ marketing (chỉ kê khai MST 10 số):…………………………………………………

Địa điểm khiếp doanh:…………………………………………………………………………………………………….

Tên người thay mặt hộ gớm doanh:……………………………………………………………………………..

Loại sách vở và giấy tờ chứng thực cá thể (kê khai theo sách vở chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ ghê doanh):

□ chứng tỏ nhân dân□ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu□ loại khác (ghi rõ):…………

Số sách vở và giấy tờ chứng thực cá thể của người thay mặt đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo sách vở chứng thực cá thể được ghi trên Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế của hộ gớm doanh):

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết thời gian sử dụng (nếu có): …/…/…

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đúng theo lệ, đề xuất Quý phòng đăng ra mắt nội dung đk doanh nghiệp trên Cổng thông tin giang sơn về đk doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– bản thân không thuộc diện giải pháp tại Khoản 2 Điều 18 hình thức Doanh nghiệp, không mặt khác là nhà doanh nghiệp bốn nhân khác, ko là chủ hộ kinh doanh, ko là thành viên doanh nghiệp hợp danh;

– Trụ sở công ty thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được thực hiện đúng mục tiêu theo cách thức của pháp luật;

– chịu trách nhiệm trước lao lý về tính vừa lòng pháp, đúng đắn và chân thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký cùng ghi bọn họ tên)

Quý doanh nghiệp rất có thể tham khảo mẫu đơn đăng ký kinh doanh hoặc download theo links bên dưới:

Download mẫu đối chọi đăng ký kinh doanh tại đây

Giấy tờ xác thực cá nhân

Bản sao vừa lòng lệ một trong các sách vở chứng thực cá thể quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của công ty doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ ra đời doanh nghiệp tứ nhân

Chi tiết hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp tư nhân như sau:

Mẫu đơn đk kinh doanh theo mẫu cách thức tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;Bản sao phù hợp lệ sách vở và giấy tờ chứng thực cá thể được nêu rõ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP điều 10 của chủ cài đặt doanh nghiệp.Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực hiện thủ tục tương quan đến đăng ký doanh nghiệp cùng giấy trình làng của tổ chức đó cho cá thể trực tiếp tiến hành thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặcTrường hợp bạn nộp hồ nước sơ chưa hẳn chủ download doanh nghiệp, cần sẵn sàng thêm giấy ủy quyền nộp hồ nước sơ cùng nhận kết quả.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cách thức nộp hồ sơ đk kinh doanh

Nộp làm hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký marketing nơi công ty lớn đặt trụ sở chínhNộp làm hồ sơ qua mạng điện tử sử dụng chữ cam kết số công cộngNộp làm hồ sơ qua mạng điện tử thực hiện Tài khoản đk kinh doanh

Thời gian giải quyết và xử lý hồ sơ đk doanh nghiệp với lệ phí

Thời gian xử lý hồ sơ đk doanh nghiệp là 3 (ba) ngày làm việc kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ

Lệ phí:

50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu đk trực tiếp (Thông bốn 47/2019/TT-BTC).Miễn lệ phí so với trường hợp đăng ký qua mạng năng lượng điện tử, đăng ký thành lập và hoạt động trên cơ sở đổi khác từ hộ kinh doanh (Thông bốn 47/2019/TT-BTC).

Trên đó là những thông tin mới nhất hồ sơ ra đời doanh nghiệp và mẫu mã đơn đăng ký kinh doanh vắt thể. Để đảm bảo thủ tục cấp nhận giấy tờ xong thuận lợi, quý doanh nghiệp rất có thể xin tư vấn từ các công ty dịch vụ.

Thiên điều khoản Phát – 1-1 vị đáp ứng dịch vụ thành lập và hoạt động doanh nghiệp trọn gói hóa học lượng, uy tín. Đến với chỗ đây, khách hàng hàng có thể gạt bỏ mọi nỗi lo lắng về giấy tờ, vươn lên là những giấy tờ thủ tục trở nên đơn giản hơn.