Giấy Biên Nhận Tiền Mới Nhất (2 Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Viết Tay Chính Xác

Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Đang xem: Mẫu giấy biên nhận tiền viết tay

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền.

Dưới đây là một số mẫu thông dụng, mời các bạn cùng tham khảo

1. Giấy biên nhận tiền là gì?

Mẫu giấy biên nhận tiền là mẫu văn bản được soạn thảo trong các công việc giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản với mục đích xác nhận là công việc giao tiền và nhận tiền đã hoàn thành, có ký xác minh của cả 2 bên. Việc trao đổi tài chính là vấn đề nhạy cảm, nhất là khi số tiền khá lớn, nên cần có giấy biên nhận để đảm bảo.

2. Ý nghĩa của giấy biên nhận – giao tiền

Với tính chất đặc thù riêng biệt, giấy biên nhận tiền không chỉ có ý nghĩa trong giao dịch tài chính thực tế mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Đây được xem là bằng chứng để cho thấy sự ra vào của dòng tiền của một giao dịch, kế toán dựa vào đó để nắm bắt được một phần dòng tiền của doanh nghiệp.

Ở những trường hợp khác nhau thì giấy biên nhận tiền sẽ mang một ý nghĩa riêng của nó. Trong trường hợp bạn thực hiện giao dịch mua bán một sản phẩm nào đó mà bản thân mặt hàng ấy không có phiếu bảo hành kèm theo, mẫu giấy biên nhận tiền này sẽ có giá trị như phiếu bảo hành.

Còn trong trường hợp giao dịch với một đơn vị nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát lại các hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu bên bộ phận kế toán có thắc mắc về một khoản tiền nào đó thì giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh rõ nhất cho các bạn.

3. Mẫu giấy biên nhận tiền

*

Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại………………………..……., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………

Số CMND: ……………….…………….Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại………………. Ông/Bà:…………………………………………. đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……………….….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………, ngày……tháng….….năm…….BÊN GIAO TIỀN

BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

4. Mẫu biên bản giao tiền

*

Mẫu biên bản giao tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ……………… Chúng tôi gồm:

Bên giao: Ông (bà)……., sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số …… do ……..cấp ngày …../…../……;

Bên nhận: Ông (bà)…….,sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số ….. do ……..cấp ngày …../…../…….

Xem thêm: Cách Xem Ai Đang Theo Dõi Facebook Của Bạn, Cách Xem Ai Theo Dõi Mình Trên Facebook

Bên giao đã bàn giao và bên nhận đã nhận đủ số tiền là: ……….(Bằng chữ:……)

Lý do giao nhận: …………………………………………

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Người giao Người nhận

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

www.upes2.edu.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâmcủa Luật Thiên Minh:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *