Mẫu giấy biên thừa nhận tiền được sử dụng khi giao tiền trong những giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy dìm tiền viết tay vẫn đảm bảo an toàn giá trị pháp luật và là địa thế căn cứ chứng minh, xác minh việc giao dịch thanh toán tiền giữa những bên khi tạo nên tranh chấp nếu có.

Bạn đang xem: Mẫu giấy biên nhận tiền viết tay

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm theo với một thanh toán giao dịch chính, thích hợp đồng thiết yếu như: Giấy dìm tiền để cọc, giấy dấn tiền vay nợ, giấy dấn tiền trong giao thương kinh doanh, giấy nhận tiền giao thương mua bán đất đai, giấy dìm hộ tiền theo ủy quyền.

Dưới đấy là một số mẫu thông dụng, mời các bạn cùng tham khảo

1. Giấy biên dấn tiền là gì?

Mẫu giấy biên nhấn tiền là chủng loại văn bạn dạng được biên soạn thảo trong các các bước giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản với mục đích xác nhận là công việc giao tiền với nhận tiền vẫn hoàn thành, bao gồm ký xác minh của cả hai bên. Việc trao đổi tài chính là vấn đề tinh tế cảm, nhất là khi số tiền khá lớn, nên cần có giấy biên thừa nhận để đảm bảo.

2. Ý nghĩa của giấy biên nhấn – giao tiền

Với đặc điểm đặc thù riêng biệt, giấy biên dìm tiền không chỉ có ý nghĩa trong giao dịch thanh toán tài chính thực tiễn mà còn có ý nghĩa đặc biệt đặc biệt quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Đây được xem như là bằng chứng để cho biết thêm sự ra vào của dòng tài chính của một giao dịch, kế toán nhờ vào đó để thâu tóm được một phần dòng tiền tài doanh nghiệp.

Ở hầu hết trường hợp khác nhau thì giấy biên nhận tiền sẽ với một chân thành và ý nghĩa riêng của nó. Trong trường hợp bạn triển khai giao dịch mua bán một thành phầm nào đó mà bạn dạng thân sản phẩm ấy không tồn tại phiếu bảo hành kèm theo, chủng loại giấy biên nhấn tiền này sẽ có giá trị như phiếu bảo hành.

Còn vào trường hợp thanh toán giao dịch với một đơn vị nào đó, vào một khoảng thời gian nhất định, thành phần kế toán sẽ rà soát lại những hóa 1-1 và những thống kê tài chính. Trường hợp bên bộ phận kế toán có thắc mắc về một lượng tiền nào đó thì giấy biên thừa nhận tiền sẽ là cơ sở chứng tỏ rõ nhất cho các bạn.

3. Mẫu giấy biên thừa nhận tiền

*
Mẫu giấy biên nhấn tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại………………………..……., công ty chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………

Số CMND: ……………….…………….Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu hay trú: ……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hội Chế Truyện Cổ Tích Chế Hài, Truyện Cổ Tích Chế Hài

Căn cứ vào biên phiên bản thỏa thuận về bài toán phân chia gia tài số:…………….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại………………. Ông/Bà:…………………………………………. đã triển khai bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……………….….).

Kể từ bỏ khi bên A bàn giao tương đối đầy đủ số chi phí cho bên B, mặt A gồm toàn quyền tải số gia tài được cách thức trong biên bạn dạng thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B khẳng định không năng khiếu kiện, kiếu nề hà và tạo ra mọi đk pháp lý dễ dàng để mặt A thực hiện đăng ký giấy tờ thủ tục chuyển quyền download theo giải pháp của pháp luật.

Giấy biên nhận thấy lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp luật như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua cùng bán theo đúng thoả thuận sẽ nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trọng trách trước pháp luật.

………………, ngày……tháng….….năm…….BÊN GIAO TIỀN

BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: …………………….

Hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận câu hỏi hai bên trọn vẹn tự nguyện thỏa thuận hợp tác và đang bàn giao không thiếu số tiền:…………………… (Viết bởi chữ: …………………………………….) theo thỏa thuận.

Ký với ghi rõ bọn họ tên

4. Mẫu mã biên bản giao tiền

*

Mẫu biên phiên bản giao tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ……………… cửa hàng chúng tôi gồm:

Bên giao: Ông (bà)……., sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số …… bởi ……..cấp ngày …../…../……;

Bên nhận: Ông (bà)…….,sinh năm….., mang chứng tỏ nhân số lượng dân sinh ….. Bởi ……..cấp ngày …../…../…….

Bên giao đã chuyển nhượng bàn giao và bên nhận đã nhận được đủ số tiền là: ……….(Bằng chữ:……)

Lý bởi giao nhận: …………………………………………

Biên bạn dạng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có cực hiếm như nhau.

tín đồ giao bạn nhận

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

www.upes2.edu.vn

Trân trọng !

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo các bài viết khác mà người tiêu dùng thường quan liêu tâmcủa hình thức Thiên Minh: