*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Giấy đề xuất tạm ứng 03-TT theo Thông bốn 200 và 133,là địa thế căn cứ để xét cẩn thận tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ mang đến tạm ứng.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất

1. Chủng loại giấy kiến nghị tạm ứng theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. Tháng…. Năm….

Số: ……………..

Kính gửi:...................................................................................................

Tên tôi là:...................................................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):..............................................................................

Đề nghị mang đến tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)................................

...........................................................................................

Lý vày tạm ứng:...................................................................................

Thời hạn thanh toán:.............................................................................

Giám đốc(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Phụ trách bộ phận(Ký, chúng ta tên)

Người kiến nghị tạm ứng(Ký, họ tên)

Tải mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200:Tải mẫu mã Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không cài về được thì hoàn toàn có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail làm việc phần bình luận bên dưới

Bước 2: gửi yêu ước vào mail:upes2.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Cách lập GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Góc trên phía bên trái của Giấy ý kiến đề xuất tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên cỗ phận. Giấy ý kiến đề nghị tạm ứng do bạn xin nhất thời ứng viết 1 liên cùng ghi rõ gửi người đứng đầu doanh nghiệp (Người xét chăm chú tạm ứng).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Năm 2021, Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

- người xin trợ thời ứng phải ghi rõ họ tên, solo vị, thành phần và số chi phí xin tạm ứng (Viết ngay số và bởi chữ).

- nguyên nhân tạm ứng ghi rõ mục tiêu sử dụng tiền tạm thời ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách ...

- Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền vẫn tạm ứng.

Giấy đề xuất tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng để mắt tới và ghi chủ ý đề nghị chủ tịch duyệt chi. Căn cứ đưa ra quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu đưa ra kèm theo giấy ý kiến đề xuất tạm ứng và chuyển mang đến thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.