Bảng Kiểm Tra Cá Nhân Và Kế Hoạch Hành Động 2022, Mẫu Kế Hoạch Hành Động Cá Nhân Thực Hiện Mô Đun 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.11 KB, 1 trang )

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2

1. Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực vàphẩm chất chung?

– Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của cácphẩm chất.

Đang xem: Bảng kiểm tra cá nhân và kế hoạch hành động 2022

– Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.

– Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.

– Khuyến khích học sinh phát triên các mục tiêu học tập cá nhân.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Main Máy Tính De Cai Driver Cho Máy Tính, Hướng Dẫn Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính Chi Tiết

2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việcgiảng dạy của mình?

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đây năng lực Tự chủ & Tự học.

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác

– Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đây năng lực Giải quyết vần đềvà sáng tạo

3. Liên quan đến các phương pháp tiệp cận kiến tạo và PTNL để học tậpvà giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

– Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽthực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới đềtăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

– Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vảo việc giảng dạy củamình một cách hiệu quả.

Xem thêm:

4. Làm thể nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

– Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiếtdạy.

Tài liệu liên quan

*

Lí lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài 7 819 1

*

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài 6 661 6

*

2 Báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác tài chính & công tác kế toán của Công ty thương mại khách sạn đống đa 24 568 0

*

2 Báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác tài chính và công tác kế toán của Công ty thương mại khách sạn đống đa 21 574 0

*

190 Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện 97 807 3

*
*

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN-AASC THỰC HIỆN 20 431 0

*

Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC) thực hiện. 44 431 0

*

Tài liệu Mẫu Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm pptx 4 999 5

*

Tài liệu Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng doc 3 1 0

*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(7.51 KB – 1 trang) – Tải Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 – Mẫu kế hoạch hành động cá nhân thực hiện mô đun 2
Tải bản đầy đủ ngay
×

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *