*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông bốn 200 và 133, nhằm xác định số tiền mặt, nước ngoài tệ,... Thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán tài chính ghi sổ những khoản thu tất cả liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu thu theo quyết định 19

- những khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều sở hữu Phiếu thu.- Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ buộc phải được soát sổ và lập “Bảng kê nước ngoài tệ” đính kèm với Phiếu thu.

1. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133:

Đơn vị:Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ với tên tín đồ nộp tiền:................................................................................

Lý vì chưng nộp:...........................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.........................................................

......................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Xem thêm:

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Đã thừa nhận đủ số chi phí (viết bằng chữ):....................................................................

+ Tỷ giá bán ngoại tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:...................................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng góp dấu)

Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông tứ 200:Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các chúng ta không download về được thì rất có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail sinh sống phần phản hồi bên dưới

Bước 2: nhờ cất hộ yêu ước vào mail:upes2.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Phương pháp lập phiếu thu

- Góc trên phía trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

- Phiếu thu đề nghị đóng thành quyển cùng ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong những Phiếu thu nên ghi số quyển cùng số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu bắt buộc đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu đề nghị ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ cửa hàng người nộp tiền.

- dòng “Lý vì nộp” ghi rõ câu chữ nộp tiền như: Thu tiền buôn bán hànghóa, sản phẩm, thu tiền tạm bợ ứng còn thừa,...

- dòng “Số tiền”: Ghi ngay số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, tốt USD…

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ bỏ gốc cố nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu vì kế toán lập thành 3 liên, ghi tương đối đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký kết vào Phiếu thu, kế tiếp chuyển đến kế toán trưởng rà xét cùng giám đốc ký kết duyệt, chuyển mang lại thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận được đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tiễn nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ bọn họ tên.

Thủ quỹ giữ gìn 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho tất cả những người nộp tiền, 1 liên lưu địa điểm lập phiếu. Cuối ngày toàn cục Phiếu thu kèm theo hội chứng từ nơi bắt đầu chuyển cho kế toán nhằm ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ ví như là thu nước ngoài tệ đề nghị ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ nhằm tính ra tổng số chi phí theo đơn vị chức năng đồng nhằm ghi sổ.