Mẫu đưa ra quyết định về bài toán cử nhân viên đi công tác

Mẫu ra quyết định về vấn đề cử nhân viên cấp dưới đi công tác làm việc là mẫu phiên bản quyết định được lập ra để quyết định về việc của nhân viên cấp dưới đi công tác của doanh nghiệp. Mẫu đưa ra quyết định nêu rõ thông tin công ty doanh nghiệp, thông tin người được cử đi công tác...

Bạn đang xem: Mẫu quyết định cử đi công tác

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định cử nhân viên đi công tác làm việc tại đây.

Mẫu giấy ý kiến đề xuất cử đi công tác

Mẫu phiếu công tác thiết kế bê tông cọc khoan nhồi

Mẫu biên phiên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu đưa ra quyết định về việc cử nhân viên cấp dưới đi công tác


Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về câu hỏi cử nhân viên đi công tác làm việc như sau:

CÔNG TY ...................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc*******
Số: .........................., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNHVề việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐCCÔNG TY .............................

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Công ty .....................................

Chức năng quyền lợi và nghĩa vụ của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. đưa ra quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

- Ông .............................................................................................................

Xem thêm: Những Câu Chúc Thành Công Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất, Lời Chúc Thành Công Ngắn Gọn Mà Hay

- Bà ...............................................................................................................

Điều 2. Tin tức nơi Công tác:

- Đơn vị đến Công tác: ....................................................................................


- Địa điểm đến lựa chọn công tác: .................................................................................

- thời gian đi công tác: ...................................................................................

- phương tiện đi công tác: ...............................................................................

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu trên Điều 1 thừa kế đầy đủ cơ chế công tác giá thành theo quy chế tài chính của Công ty.

Điều 4. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những Ông, Bà và thành phần có liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- lưu giữ VP

GIÁM ĐỐC(Ký tên với đóng dấu)

Tham khảo thêm
Đánh giá bài xích viết
1 28.021
Chia sẻ bài viết
download về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin thích hợp hợp cho mình tại các liên kết bên dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*