Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Công Việc

upes2.edu.vn xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc thuyên chuyển công tác của một cá nhân nào đó đang làm việc tại cơ quan (đơn vị) xin được điều chuyển công tác đến bộ phận hoặc đơn vị mới.

Đang xem: Mẫu quyết định điều chuyển công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———***———

QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyên công tác

– Căn cứ vào quyết định số……………………………. /KH, ngày……….tháng…….. năm……….. về việc thành lập cơ quan đơn vị…………………………………………………………………………;

– Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà)…………………………………………………………………..;

– Căn cứ vào công văn tiếp nhận số ………………………………/KH, ngày…………tháng……….năm…………..của cơ quan (đơn vị);

– Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà) ……………………………………………………………đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan (đơn vị)………………………………………… kể từ ngày……..tháng………năm……….

Xem thêm: Lợi Ích Của Sơ Đồ Tư Duy Đối Với Trẻ, Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Hiệu Quả

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà) ………………………………………………………….do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Xem thêm: Cài Đặt Khổ Giấy Cho Máy In Trong Máy In Và Ứng Dụng, Hướng Dẫn Cách Chỉnh Sửa Khổ Giấy Trong Máy In

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà) ……………………………………………………..có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:– Như Điều 3- Hồ sơ đương sự- Lưu VP

Chia sẻ bởi:

*

Nguyễn Thị Cúc
upes2.edu.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 5.518 Lượt xem: 9.154 Dung lượng: 62,2 KB
Liên kết tải về

Link upes2.edu.vn chính thức:

Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác upes2.edu.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *