upes2.edu.vn xin ra mắt mẫu đưa ra quyết định về việc thuyên chuyển công tác làm việc của một cá nhân nào kia đang thao tác tại cơ sở (đơn vị) xin được điều chuyển công tác đến thành phần hoặc đơn vị mới.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định điều chuyển công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc---------***---------

QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyên công tác

- căn cứ vào đưa ra quyết định số.................................. /KH, ngày..........tháng........ Năm........... Về việc thành lập và hoạt động cơ quan đối chọi vị....................................................................................;


- Xét 1-1 xin chuyển công tác của Ông (Bà).............................................................................;

- căn cứ vào công văn mừng đón số ..................................../KH, ngày............tháng..........năm..............của ban ngành (đơn vị);

- Theo kiến nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thuận tình cho Ông (Bà) .....................................................................đang công tác làm việc tại phòng ban (đơn vị) được chuyển công tác làm việc đến ban ngành (đơn vị)................................................ Kể từ ngày........tháng.........năm..........

Xem thêm: Lợi Ích Của Sơ Đồ Tư Duy Đối Với Trẻ, Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Hiệu Quả

Điều 2. Lương và những khoản phụ cấp cho của Ông (Bà) ...................................................................do cơ sở (đơn vị) new đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.


Điều 3. Ông chánh công sở (Trưởng chống hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức triển khai cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ với Ông (Bà) ..............................................................có trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:- Như Điều 3- hồ sơ đương sự- lưu VP


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 5.518 Lượt xem: 9.154 Dung lượng: 62,2 KB
Liên kết cài về

Link upes2.edu.vn chính thức:

Mẫu ra quyết định thuyên chuyển công tác làm việc upes2.edu.vn Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA