Biểu Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng. Trước khi bổ nhiệm kế toán trưởng mới, cần phải làm thủ tục miễn nhiệm nhân viên ở vị trí trước đó.

Trường hợp ra quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Mẫu miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng mới.

Đang xem: Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Trường hợp miễn nhiệm kế toán trường là:

Khi kế toán trưởng hoạt động ở vị trí này đã hết thời gian được bổ nhiệm.Kế toán trường vi phạm quy định của doanh nghiệp hay quy định pháp luật, nhà nước, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến lĩnh vực kinh tế.Một số trường hợp thuê kế toán dịch vụ nhưng muốn thay thế. Vì không đạt được thỏa thuận chung để tiếp tục làm việc.

Thủ tục cần làm trước khi miễn nhiệm kế toán trưởng

Thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng

Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng.

Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.

Xem thêm:

Các công việc cần làm khi thay đổi kế toán trưởng

Khi có thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của công ty cần làm những công việc sau:

Tổ chức bàn giao công việc và tài liệu giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới.

Mẫu Biên bản bàn giao công việc kế toán khi nghỉ việc

Thông báo cho các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp biết thông tin thay đổi nhân sự.Thông báo cho ngân hàng (nơi mở tài khoản giao dịch của doanh nghiệp) về thông tin kế toán mới. Cụ thể: Thông tin họ tên, mẫu chữ ký.Nộp hồ sơ thay đổi thông tin kế toán trưởng tới Sở kế hoạch đầu tư

Sử dụng phần mềm kế toán upes2.edu.vn miễn phí

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phần mềm.

ĐĂNG KÝ NGAY

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Hiện nay có 2 mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng như sau:

Tải mẫu 1 TẠI ĐÂY

*

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (mẫu 2)

Tải mẫu 2 TẠI ĐÂY

*

Tìm hiểu Mẫu bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, người phụ trách kế toán 

Miễn nhiệm kế toán trưởng là việc liên quan đến nhân sự đứng đầu bộ phận quan trọng. Có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới doanh nghiệp trong thời gian chưa tìm được người thay thế và đảm nhiệm vị trí đó. Bởi vậy, việc miễn nhiệm cần được xem xét kỹ lưỡng và đánh giá một cách khách quan.

Xem thêm:

Sử dụng phần mềm kế toán upes2.edu.vn miễn phí

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phần mềm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *