quý khách hàng sẽ coi bạn dạng rút gọn gàng của tư liệu. Xem với tải ngay lập tức bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu tại trên đây (74.09 KB, 2 trang )


1. Mẫu quyết định thưởng trọn 2/9

CÔNG TY ...

Bạn đang xem: Mẫu quyết định thưởng lương tháng 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

---Số: ... ..., ngày...mon...năm...

Cnạp năng lượng cđọng Bộ vẻ ngoài Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 mon 6 năm 2012 của Quốc Hội NướcCơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Cnạp năng lượng cđọng quyên ổn hạn của người đứng đầu vào Điều lệ cửa hàng ...

Căn uống cứ đọng vào thời gian công tác, thành tựu cùng hiệu quả theo tiêu chí cơng câu hỏi yêu câu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thưởng trọn lễ nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 cho người lao đụng trong cơngty...

Điều 2: Mức tính:

Nhân viên tất cả thời gian làm việc trên 5 năm được xem ... VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ bỏ 2-5 năm được xem ... VNĐ

- Nhân viên bao gồm thời gian thao tác dưới 2 năm được xem ... VNĐ


- Nhân viên sẽ vào giai đoạn demo việc, hiệp tác viên được xem ... VNĐ.

Tiền sẽ được lĩnh vào ngày...(Chi tiết tất nhiên phiên bản Danh sách cán bộ, nhân viên).

Điều 3: Giao phịng HC-NS có trách nhiệm tổng thích hợp chi phí thưởng trọn của mỗi nhân viên theolist nhân viên cấp dưới nhận thưởng trọn đi cùng và gửi một phiên bản về Ban người đứng đầu Cơng ty ...trước ngày...

Điều 4: Phịng HC-NS, bộ phận kế tân oán chịu trách nhiệm thực hành ra quyết định này.

Xem thêm:


(2)

2. Mẫu đưa ra quyết định ttận hưởng Tết

CÔNG TY ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

---Số: ... ..., ngày...tháng...năm...Quyết định

V/v thưởng lương tháng 13

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...

- Cnạp năng lượng cđọng vào điều lệ tổ chức buổi giao lưu của đơn vị ;

- Căn uống cđọng thời gian thao tác làm việc của CBNV;


QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ttận hưởng nhân dịp Tết ...cho các đối tượng là Cán bộ công nhân viên bao gồm Hợp đồng lao cồn vàHợp đồng thử Việc hưởng lương thời gian vẫn thao tác trên Công ty;

Điều II: Tiền thưởng trọn được phép tắc như sau:

...

...

Điều III: Phịng Hành Chính Nhân Sự bao gồm trách nhiệm lập danh sách phân loại chi phí thưởngtheo những tiêu chí nói bên trên cùng bỏ ra trả mang lại nhân viên vào ngày ...;

Điều IV: Số tiền ttận hưởng bên trên được trích từ quỹ lương của Cơng ty.

Điều V: Phịng HC-NS Chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

..., ngày...tháng...năm...

GIÁM ĐỐC


Tài liệu liên quan


*
Chiến lược mua sắm về tối ưu-Các nhân tố đưa ra quyết định Phần Trăm nội địa hóa vào toàn cảnh tuyên chiến đối đầu và link khoanh vùng.pdf 23 696 0
*
Mẫu quyết định (chế độ loại gián tiếp) 2 696 2
*
Mẫu ra quyết định (quy định trực tiếp) 1 924 10
*
Mẫu Quyết định (Quy định gián tiếp) 2 1 7
*
Mẫu Quyết định (Quy định trực tiếp) 35 996 0
*
Các nguyên tố ra quyết định Tỷ Lệ nội địa hóa vào toàn cảnh tuyên chiến đối đầu với links khu vực 23 661 0
*
Mẫu ra quyết định 2 405 0
*
Mau quyet dinc cua chu tich nuoc 1 634 0
*
Mau quyet dinh kmê mệt nguoi theo thu tuc khô giòn chinch.doc 2 513 2
*
Mau quyet dinh tam giu nguoi theo thu tuc khô cứng chinh 2 753 0
*


Tài liệu chúng ta tra cứu kiếm sẽ sẵn sàng chuẩn bị cài về


(8.6 KB - 2 trang) - Mẫu đưa ra quyết định thưởng trọn Lễ, Tết
Tải bản không thiếu tức thì
×