Sơ yếu ớt lý định kỳ là phiên bản khai thông tin cá thể sẽ phải tất cả vào hồ sơ học hành tuyệt xin câu hỏi của mỗi cá thể. LuatVietphái mạnh cung cấp chủng loại Sơ yếu hèn lý lịch mới nhất với lí giải cách ghi chi tiết độc nhất hiện thời.

Bạn đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch công chứng


Cần phân minh Sơ yếu đuối lý kế hoạch và CV xin việc

Sơ yếu lý định kỳ là tờ knhị báo tin cá thể, nhân thân, tè sử… của ứng cử viên đến nhà tuyển chọn dụng. Đây là 1 trong những trong số những sách vở và giấy tờ nên cần phải có trongmẫu mã hồ sơ xin Việc chuẩn.

Sơ yếu lý định kỳ hay bị lầm lẫn cùng với CV (Curriculum Vitae) xin Việc. Tuy nhiên Sơ yếu hèn lý kế hoạch hay mang tính chất bao quát cùng đựng được nhiều biết tin rộng một mẫu CV thường thì. Sơ yếu lý kế hoạch gồm cả biết tin về nhân thân với các thông tin ưu tiền về tiểu truyện trong những khi kia CV xin câu hỏi thì triệu tập vào những công bố về kinh nghiệm thao tác làm việc với các chuyển động rõ ràng, phần thưởng của ứng cử viên.

Xem thêm:

Mẫu Sơ yếu lý định kỳ tiên tiến nhất Lúc đi xin việc


Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và thương hiệu (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ Nữ …....

2. Sinc ngày……mon …..năm …………Nơi sinc ………………........

3. Ngulặng tiệm ……………………………………………………..........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú ……………………………..………..

5. Chỗ ngơi nghỉ bây giờ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số hội chứng minh…………………..cung cấp ngày .…/…./……...địa điểm cấp……

9. Trình độ văn hóa…………………………………….…………………

10. Kết hấp thụ Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. trên …………..………

11. Kết nạp Đảng CSnước ta..…../……./….…….. tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Slàm việc trường:………………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ bọn họ thương hiệu, năm sinh, nghề nghiệp, vị trí công tác làm việc của phụ huynh đẻ, anh người mẹ ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- Cơ quan tiền công tác: ………………………………………………………

- Chỗ sống hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ cùng tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- Cơ quan lại công tác: ………………………………………………………

- Chỗ nghỉ ngơi hiện nay nay: ……………………………………………….…………

3. Họ với thương hiệu Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- Cơ quan lại công tác: …………………………………………………………

4. Họ cùng tên Anh/bà mẹ ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- Cơ quan tiền công tác: …………………………………………………………

5. Họ với thương hiệu Anh/bà mẹ ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- Nghề nghiệp hiện nay nay: …………………….………………………………

- Cơ quan tiền công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ mon năm mang đến mon năm

Tên trường

hoặc cửa hàng đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Vnạp năng lượng dẫn chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm cho tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam kết phiên bản khai sơ yếu hèn lý lịch trên đúng thực sự, nếu như gồm điều gì không đúng tôi Chịu đựng trách rưới nhiệm trước pháp luật về lời knhị của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác dìm của phòng ban đang công tác làm việc

hoặc địa pmùi hương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người knhì

(cam kết cùng ghi rõ họ tên)

…………………………

Bài viết liên quan