Tải Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Công Chứng Tại Địa Phương!, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Nhất Hiện Nay

Sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc của mỗi cá nhân. upes2.edu.vn cung cấp mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất và hướng dẫn cách ghi chi tiết nhất hiện nay.

Đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch công chứng

Cần phân biệt Sơ yếu lý lịch và CV xin việc

Sơ yếu lý lịch là tờ khai cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân, tiểu sử… của ứng viên cho nhà tuyển dụng. Đây là một trong những giấy tờ bắt buộc cần có trongmẫu hồ sơ xin việc chuẩn.

Sơ yếu lý lịch thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Tuy nhiên Sơ yếu lý lịch thường mang tính bao quát và chứa nhiều thông tin hơn một mẫu CV thông thường. Sơ yếu lý lịch có cả thông tin về nhân thân và các thông tin thiên về tiểu sử trong khi đó CV xin việc thì tập trung vào các thông tin về kinh nghiệm làm việc và các hoạt động cụ thể, giải thưởng của ứng viên.

Xem thêm:

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất khi đi xin việc

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ Nữ …….

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………………..

3. Nguyên quán …………………………………………………………….

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..………..

Xem thêm: Chuyển Tiền Liên Ngân Hàng Mất Bao Lâu Mới Nhận Được? Thời Gian Chuyển Tiền Khác Ngân Hàng Là Bao Lâu

5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….…………………………

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./………nơi cấp……

9. Trình độ văn hóa…………………………………….…………………

10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM………/……./…….. tại …………..………

11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

– Cơ quan công tác: ………………………………………………………

– Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

– Cơ quan công tác: ………………………………………………………

– Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………

3. Họ và tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

– Cơ quan công tác: …………………………………………………………

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

– Cơ quan công tác: …………………………………………………………

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

– Cơ quan công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhận của cơ quan đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *