upes2.edu.vn xin giới thiệu mẫu đưa ra quyết định bổ nhiệm chuyên dụng cho cảu giám đốc công ty, doanh nghiệp so với nhân viên đã có được thành tích, nhiệm vụ hoặc thực thi nhiệm vụ mới.

Bạn đang xem: Mẫu thông báo bổ nhiệm nhân sự

CÔNG TY ……………. Số /TB - …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------------

…………….., ngày ……. Mon ……. Năm ……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

(V/v: ngã nhiệm……………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

- căn cứ Điều lệ công ty ……………….

- địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu công ty;

- địa thế căn cứ yêu cầu vận động kinh doanh của công ty;

- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….…………………………….……………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tự Động Lọc Dữ Liệu Bằng Vba Trong Excel Cấp Tốc Bài 1

Sinh ngày: …………………………………….. Dân tộc: …….....……… Giới tính: ……….....……..


Quốc tịch: ………………………………………….…………………………….………………....………

CMND số ………………… bởi vì Công an …………………………….…….cấp ngày ………..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………………………………..…………….

Giữ dùng cho …………………………….…………………………….…………………………….………

Điều 2: Ông, bà ……………………………………….…... được hưởng những quyền và nhiệm vụ theo qui định của công ty

Điều 3: các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có tương quan và Ông, bà …………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

TM CÔNG TY …………………..Giám đốc

…………………………………..


Chia sẻ bởi:
*
Thu hương
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 6.273 Lượt xem: 10.939 Dung lượng: 94,5 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Mẫu ra quyết định bổ nhiệm nhân sự tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA