Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (81.47 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ..................Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc----------------Số: ......../......................., ngày.....tháng....năm.....TỜ TRÌNHĐề nghị sửa chữa thay thế cơ sở vật hóa học trường .................Kính gửi: - Hội đồng nhân dân xã ..........- Ủy ban quần chúng xã ..................Căn cứ thực tiễn tình hình đại lý vật hóa học nhà trường;Để đảm bảo an toàn các đk cơ sở vật hóa học cho năm học ........-.......... Và lộ trình từng bướctu sửa cửa hàng vật hóa học trường học sẵn sàng công nhận chuẩn chỉnh Quốc gia.Trường ........................ Lập tờ trình report và đề xuất HĐND và ủy ban nhân dân xã ....................một số nội dung như sau:1. Báo có hiện trạng tình hình cửa hàng vật hóa học hiện nay:STTHiện trạngHạng mụcGhi chú
1234567892. Dự toán ngân sách đầu tư cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theohiện trạng là:STT123456Hạng mụcNhu cầuDự toán kinhphíNguồn kinhphí

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Win 10 Từ Win 8.1, Cài Windows 10 Từ Windows 7/ 8

78Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm new CSVC chuẩn bị cho nămhọc ......-....... Là: ................................................................................................................Trong đó:- Nguồn kinh phí chi liên tiếp và tiết kiệm chi phí chi ở trong nhà trường là: ..........................- Dự loài kiến nguồn kinh phí vận cồn XHH từ phụ huynh là: .............................................- Nguồn kinh phí địa phương là: .......................................................................................3. Vậy ngôi trường .......................................... ý kiến đề xuất HĐND, ủy ban nhân dân xã ..............................quan chổ chính giữa sửa chữa, nâng cấp, có tác dụng mới những hạng mục sau:3.1 Đối cùng với HĐND xóm ......................- Đề nghị HĐND xóm ................... Lưu ý và ra nghị quyết cho phép vận cồn nguồn kinhphí làng hội giáo dục và đào tạo từ phụ huynh của học sinh năm học .......-........ để tiến hành việc trangtrí lớp và làm rèm cửa ngõ phòng học.- Dự con kiến mức vận đồng là: ..............................................................................................- thời hạn thực hiện cùng hoàn thành: ................................................................................3.2 Đối với ubnd xã ................- Đề nghị ubnd xã sửa chữa thay thế trần nhựa 3 phòng học cùng khu cầu thang, thay phiên bản lề cửa ngõ sổ8 phòng học, rứa trấn song cửa sổ 3 chống học với phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3bộ cửa sổ phòng học.- thời gian thực hiện với hoàn thành: ................................................................................Nơi nhận:- Như kính gửi;- giữ VT;HIỆU TRƯỞNG
*
Tài liệu mẫu Tờ trình kiến nghị khen thưởng doc 1 22 62
*
MẪU TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án cải tiến và phát triển khu nhà ở (hoặc dự án cách tân và phát triển nhà làm việc độc lập) ppsx 3 869 2