bớt 30.000 cho deals trên 600.000 giảm 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
dau goi duoc lieu thai duong 3 la 200ml 0 O6604
*
dau goi duoc lieu thai duong 3 la 200ml 1 T8745
*
dau goi duoc lieu bầu duong 3 la 200ml 2 E1472
*
dau goi duoc lieu thai duong 3 la 200ml 3 H3561
*
dau goi duoc lieu bầu duong 3 la 200ml 4 R7755