Hình chữ nhật là hình được chúng ta học rất nhiều và vận dụng cho đo ruộng, trong tiếp thu kiến thức … Mời chúng ta cùng tham khảo công thức tính diện tích hình chữ nhật trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính, công thức tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông với hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành với hình thang cân. Để tính diện tích hình chữ nhật các em cần nắm vững kiến thức lý thuyết, cách làm và phương pháp tích về hình chữ nhật. Dưới đây là cách biện pháp tính diện tích hình chữ nhật dễ dàng và đơn giản nhất giúp những em thuận lợi hơn trong câu hỏi tính toán, tiết kiệm thời gian, đạt công dụng cao trong học tập tập.


Hướng dẫn tính diện tích s hình chữ nhật

2. đặc thù và vết hiệu phân biệt một hình chữ nhật 5. Những dạng bài xích tập tính diện tích s hình chữ nhật6. Bài bác tập về tính chất diện tích, chu vi hình chữ nhật

1. Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là một hình tứ giác tất cả bốn góc vuông.

2. Tính chất và vệt hiệu nhận thấy một hình chữ nhật

Tính hóa học hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.Các đường chéo cắt nhau tạo nên thành 4 tam giác cân.

Dấu hiệu nhận thấy hình chữ nhật

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.Hình thang cân bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.Hình bình hành có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

3. Bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Theo đó, công thức tính diện tích hình chữ nhật sẽ như sau:

S = a x b

Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

4. Phương pháp tính chiều lâu năm hình chữ nhật khi biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích s là 360m2 cùng chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

Cách giải: cách này áp dụng mối tương quan giữa hai công thức tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m


Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và các loại trừ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau hoàn toàn có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Lịch Việt Hay Nhất Cho Android, Âm Lịch Việt Nam

Như vậy từ phương pháp tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

5. Các dạng bài tập tính diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật khi biết độ lâu năm hai cạnh

Ví dụ 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bởi 5cm với chiều rộng bởi 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Ví dụ 2: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bởi 14cm. Tính diện tích s của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích s hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài với chiều rộng

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp cha lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Ví dụ 2: Hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 48cm, chiều rộng bởi 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm


Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Ví dụ 3: Tính diện tích hình chữ nhật bao gồm tỉ số thân hai cạnh của nó là 2/3 và chu vi bằng 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của 1 phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều lâu năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 51m. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Sau khi tăng lên 4 lần, chiều dài mới hơn chiều dài thuở đầu là:

51 – 6 = 45 (m)

Chiều dài bắt đầu hơn chiều dài lúc đầu số phần là:

4 – 1 = 3 (phần)

Chiều dài lúc đầu của hình chữ nhật là:

45 : 3 = 15 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 9) x 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

15 x 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích: 135m2

6. Bài xích tập về tính chất diện tích, chu vi hình chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập 1: cho thửa ruộng hình chữ nhật biết chu vi bằng 20m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 4m.

A. 174m2

B. 42m2

C. 160m2

D. 192m2

Bài tập 2: Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn 4 lần, chiều rộng giảm sút 2 lần. Hỏi diện tích s hình chữ nhật? Chọn câu trả lời đúng

A. Không chũm đổi

B. Tăng 4/3 lần

C. Sút 2 lần

D. Tăng 2 lần

Bài tập 3: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bởi 6cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

A. 36

B. 22

C. 72

D. 44

Bài tập 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 243m2, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

A. 81m

B. 64m

C. 56m

D. 72m

Đáp án

Bài tập 1: B

Bài tập 2: C

Bài tập 3: A

Bài tập 4: D

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập 1: Một hình chữ nhật MNPQ biết chiều dài bằng 14cm, chiều rộng bởi 10cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật MNPQ đó bởi bao nhiêu?


Lời giải

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình chữ nhật ta có:

S = a x b

= 14 x 10

= 140cm2

Đáp số: Diện tích hình chữ nhật MNPQ bởi 140cm2

Bài tập 2: Cho mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 8m, chiều rộng bởi 5m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật ta được:

P = 2 x (a + b)

= 2 x (8 + 5)

= 26

Đáp số: Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật bởi 26m

Trên phía trên upes2.edu.vn đã trình làng tới các bạn Công thức tính diện tích s hình chữ nhật dễ dàng và dễ dàng nhất cùng các dạng bài bác tập thưởng chạm chán khi tính S hình chữ nhật. Có rất nhiều cách tính diện tích s hình chữ nhật khác nhau nhưng làm sao để tính một cách nhanh gọn và đúng đắn nhất là câu hỏi mà không ít người quan tâm. Bài viết trên đây upes2.edu.vn đã trình diễn các cách tính mà kết quả nhất được chúng tôi sưu khoảng từ những nguồn. Mời các bạn tham khảo và sàng lọc cho bản thân mình cách tính nhanh và đạt kết quả cao.

Mời các bạn tìm hiểu thêm các tin tức hữu ích không giống trên phân mục Tài liệu của upes2.edu.vn.