*
*

Bạn đang xem: Omen chiến binh trăng khuyết

*

*

*

Xem thêm: Nhân Mã Và Song Ngư - Update Song Ngư Và Nhân Mã Có Hợp Nhau Không

*

Xin chào những Kiện Tướng

Hãy thuộc Hội Đồng Liên Quân theo dõi nội dung bài viết để biết tin tức vật phẩm như thế nào sẽ xuất hiện trong sự kiện Vòng con quay 12 ô lần này nhé.

NỘI DUNG

*

Sẽ gồm 12 ô trang bị phẩm trong tầm quay, từng lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô này sẽ mờ đi và chẳng thể bị quay trúng vào thêm một lần làm sao nữa.

=> các Kiện tướng chỉ có thể quay tối nhiều 12 lần.

Các công trình trong vòng xoay lần này:

Huy hiệu năm mới

2 Huy hiệu năm mới

Dirak Cảnh vệ bầu trời

3 Huy hiệu năm mới

4 Huy hiệu năm mới

Thorne trợ thủ hoàng gia

5 Huy hiệu năm mới

Rouie Sứ trả vũ trụ

6 Huy hiệu năm mới

8 Huy hiệu năm mới

Hayate chiến binh trăng khuyết

Omen chiến binh trăng khuyết

Giá từng vòng quay

STTLẦN 1LẦN 2LẦN 3LẦN 4LẦN 5LẦN 6LẦN 7LẦN 8LẦN 9LẦN 10LẦN 11LẦN 12
Giá3399191949499999399499

THỜI GIAN

LƯU Ý

Các khiếu nại Tướng chỉ rất có thể quay tối nhiều 12 lần

Không số lượng giới hạn số lần quay trong 1 ngày


Tin tức khác


*