Xem danh sách thiết bị đang liên kết Wifi áp dụng Internet nhà bạn. Hoặc vận dụng kiểm tra tất cả bao nhiêu thiết bị trong mạng LAN thông qua đó đưa ra phân tích, review tình trạng của hệ thống mạng.


Mục lục nội dung

*

I – Tải phần mềm quét đồ vật trong mạng LAN
Tải xuống Advanced IP Scanner Diễn giải
Liên kết khôn cùng Tốc Advanced IP Scanner v2.5 Link tải phần mềm tốc độc cao
Liên kết home Truy cập trang chủ Trang download Advanced IP Scanner
II – thiết lập Advanced IP Scanner free

- Bước 1: Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để setup và sử dụng

*

- Bước 2: chọn thao tác thiết lập và bấm tiếp theo để cài đặt đặt

*

- Bước 3: Lựa chọn gật đầu đồng ý các quy định của Advanced IP Scanner chuyển ra

*

- Bước 4: sung sướng chờ vượt trình setup Advanced IP Scanner Free

*

- Bước 5: Bấm xong xuôi để chạy Advanced IP Scanner

*

III – Quét danh sách thiết bị vào mạng LAN

- Bước 1: Quét vật dụng trong dãy địa chỉ

Ví dụ: 192.168.0.1 -> 254, 192.168.n.1 -> 254

*

- Bước 2: Xem báo cáo từ Advanced Scanner IP

Bạn hoàn toàn có thể click nhằm xem núm thể báo cáo từ Advanced Scanner IP như:

Trạng thái Giá trị (Ví dụ)
Tên thiết bị Hoạt động/ ko hoạt động
IP 19x.168.1.8
Nhà sản xuất TOKYO ELECTRIC CO.,LTD
Địa chỉ MAC 00:80:91:AE:9B:FF