Nội dung của bài bác 5 sgk lớp 6 tập 1 trang 15, 16, 17 là phép cùng và phép nhân. Phép cộng được gọi là tổng, phép nhân được điện thoại tư vấn là tích. Trong bài này bạn sẽ được học phương pháp tính tổng với tích nhị số từ bỏ nhiên. Đồng thời, các bạn còn cần ghi nhớ tính chất của phép cộng và phép nhân để vận dụng giải một trong những bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Phép cộng và phép nhân lớp 6


Lý thuyết về Phép cùng và Phép Nhân2. đặc thù của phép cộng và phép nhân số từ bỏ nhiênTrả lời câu hỏi bài 5 trang 15 DGK toán lớp 6 tập 1Giải bài bác tập toán lớp 6 bài bác 5 trang 15

Lý thuyết về Phép cùng và Phép Nhân

1. Tổng và tích hai số trường đoản cú nhiên

Phép cộng:

a + b = c

(số hạng) + (số hạng) = tổng.

Ví dụ: Các phép cùng hai số tự nhiên như:

1 + 3 = 4;

4 + 7 = 11;

13 + 15 = 28;

Phép nhân:

a x b = c

(thừa số) x (thừa số) = tích.

Ví dụ: Các phép nhân hai số tự nhiên và thoải mái như:

2 x 6 = 12;

12 x 5 = 60;

13 x 4 = 52;

Lưu ý: trong một tích mà tất cả thừa số là chữ hoặc chỉ bao gồm một quá số là số thì không cần ghi vết nhân giữa các thừa số.

Xem thêm: Nfs: Phiên Bản Need For Speed Nào Hay Nhất Từ Trước Tới Nay, Bản Need For Speed Nào Hay Nhất

Ví dụ:

a.b = ab

a.b.c = abc

4.a.c.e = 4ace

2. đặc điểm của phép cộng và phép nhân số tự nhiên


*
*
*
*
*
*
*

Bài 30 trang 17 SGK toán lớp 6

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: a) (x – 34) . 15 = 0

b) 18 . (x – 16) = 18.

Giải: 

a) vì (x – 34) . 15 = 0 với 15 ≠ 0 cần x – 34 = 0. Vì thế x = 34.

Chú ý: trường hợp tích bởi 0 thì ít nhất một vượt số bằng 0.

b) Ta có: 18 . (x – 16) = 18

nên x-16 =18:18 = 1

Suy ra x =16+1 = 17

Đáp số: x = 17

Chú ý: Nếu vẫn biết tích của nhị thừa số thì từng thừa số bằng tích phân tách cho thừa số kia.