Mẫu xin ý kiến chi ủy khu vực cư trú là gì? chủng loại xin chủ ý chi ủy nơi cư trú tất cả những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới phía trên để hiểu rõ hơn nhé. Mẫu phát hành kèm theo phía dẫn 33-HD/BTCTW.

Bạn đang xem: Phiếu xin ý kiến nơi cư trú

Phiếu xin ý kiến Chi ủy chỗ cư trú tất cả tầm quan trọng đặc trưng đối với phiên bản thân đảng viên, chi ủy khu vực cư trú và bỏ ra ủy khu vực đảng viên công tác. Để reviews về mối liên hệ của đảng viên với tổ chức đảng với nhân dân tại địa điểm sinh sống, đảng viên cần được nộp phiếu xin ý kiến chi ủy khu vực cư trú về đưa ra ủy vị trí mình công tác làm việc để tổng hợp, nhận xét đảng viên. Dưới đây là Mẫu xin chủ kiến chi ủy khu vực cư trú theo quy định mới nhất để chúng ta tiện thao khảo nhằm phục vụ cho công tác đánh giá quality đảng viên cuối năm.


Mẫu xin chủ ý chi ủy khu vực cư trú 2021


1. Định nghĩa mẫu xin chủ ý chi ủy chỗ cư trú là gì?

Mẫu xin ý kiến chi ủy khu vực cư trú là mẫu mã dùng để lấy ý kiến dấn xét, đóng góp về đảng viên tại khu vực cư trú. Mẫu mã thường được dùng vào dịp thời điểm cuối năm nhằm giao hàng cho công tác review đảng viên. Sau thời điểm lấy chủ ý thì Đảng bộ, đưa ra bộ thực hiện nhận xét Đảng viên vị trí cư trú.

2. Phiếu xin ý kiến chi ủy chỗ cư trú mới nhất theo lý giải 33-HD/BTCTW

Mẫu xin chủ ý chi ủy chỗ cư trú 2020


Nội dung mẫu mã xin chủ kiến chi ủy nơi cư trú lý giải 33


Mẫu 3-213

ĐẢNG BỘ……………………………ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------

……., ngày … mon … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện điều khoản số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của cục Chính trị về trọng trách của đảng viên vẫn công tác thường xuyên giữ mối contact với tổ chức đảng và nhân dân địa điểm cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………. Trân trọng ý kiến đề xuất Chi ủy dìm xét về đảng viên ………………………………………………. Tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng góp dấu, ghi rõ họ cùng tên)


3. Phiếu xin ý kiến chi ủy chỗ cư trú theo biện pháp số 76-QĐ/TW


ĐẢNG BỘ …………………………….

ĐẢNG ỦY, bỏ ra ỦY……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........, ngày tháng năm 20....

PHIẾU XIN Ý KIẾN chi ỦY NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: .............................................................................

T/M ĐẢNG ỦY, bỏ ra ỦY

BÍ THƯ

HUYỆN (QUẬN) ỦY……………………..

ĐẢNG ỦY………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày....tháng năm....20...

Xem thêm: Cách Chơi Asphalt 8 Trên Win 7, Asphalt 8 Airborne, Hướng Dẫn Cách Tải Và

Chi ủy………………….……thống nhất dấn xét về đảng viên ………………..... (đánh dấu X vào ô tương ứng).

1. Bản thân và mái ấm gia đình chấp hành nhà trương của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước, những quy định của địa phương và tiến hành nghĩa vụ công dân khu vực cư trú.

☐ Tốt

☐ Trung bình

☐ chưa tốt

2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống với quan hệ với dân chúng ở vị trí cư trú.

☐ Tốt

☐ Trung bình

☐ chưa tốt

3. Tham gia những cuộc họp vày cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc bỏ ra ủy vị trí cư trú tổ chức; góp chủ kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về quá trình của địa phương.

Tham gia đầy đủ Tham gia gần đầy đủ không tham gia

Nhận xét khác: .............................................................................................

.......................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ,

PHƯỜNG, THỊ TRẤN

T/M chi ỦY


4. Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, lối sống với vai trò chi phí phong, gương mẫu của bạn cán bộ, đảng viên trước nhân dân địa điểm cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và dân chúng trên địa phận dân cư thực hiện các công ty trương, mặt đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương địa điểm cư trú.

3. Thâm nhập đầy đủ, tráng lệ các cuộc họp định kỳ và lành mạnh và tích cực tham gia các cuộc họp khác vì chưng cấp ủy chỗ cư trú triệu tập. Lành mạnh và tích cực tham gia góp chủ kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các quá trình chung của địa phương, duy nhất là những vấn đề bức xúc ngơi nghỉ thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân địa điểm cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận địa điểm cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; đề đạt những chủ kiến của quần chúng tới cơ quan bao gồm thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, chuyển động nhân dân thâm nhập góp ý kiến tạo Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát và đo lường cán bộ, đảng viên trong câu hỏi tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tiến hành trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong mái ấm gia đình tham gia các cuộc vận động, các trào lưu thi đua vì chưng địa phương vạc động. Vận động mái ấm gia đình và dân chúng xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, thi công đời sinh sống văn hoá ở quần thể dân cư.

7. Báo cáo kết quả tiến hành các nhiệm vụ tại Điều 2 cơ chế này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, review đảng viên hằng năm. Kịp thời report với chi ủy nơi công tác và khu vực cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.


Mời độc giả cùng bài viết liên quan tại mục thủ tục hành chủ yếu trong mục biểu chủng loại nhé.