Giải bài tập trang 100 bài xích 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: bạn ta đánh đậm mọi cạnh song song và đều bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như nghỉ ngơi hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Học Bài Toán 8 Tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta tô đậm số đông cạnh tuy vậy song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật như ngơi nghỉ hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối cùng với hình 29b và 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật bên trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một hình lập phương (h30). Quan cạnh bên hình và cho biết :

a) gần như cạnh nào tuy nhiên song với cạnh C1C?

b) các cạnh nào tuy vậy song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy vậy song cùng với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy nhiên song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một ngôi nhà dài 4,5m, rộng lớn 3,7m với cao 3,0m. Tín đồ ta mong quét vôi xà nhà và tư bức tường. Hiểu được tổng diện tích những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích trần nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 tường ngăn (diện tích xung quanh) ta sử dụng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Dh Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Năm 2021, Trường Đại Học Kinh Tế

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một phòng ở. Quan tiếp giáp hình và giải thích vì sao:

a) Đường trực tiếp b tuy nhiên song cùng với mp (P)?

b) Đường thẳng p tuy vậy song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta bao gồm a ⊂ (P) ;

b // (P)

còn mặt khác b không thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p không trực thuộc sàn bên và con đường thẳng p tuy nhiên song với đường thẳng q trong sàn nhà cần p tuy nhiên song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) bao gồm cạnh AB tuy vậy song với mặt phẳng (EFGH).

Hãy nhắc tên các cạnh khác tuy nhiên song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy vậy song với đều mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không song song với khía cạnh phẳng (EFGH), hãy chỉ ra rằng mặt phẳng song song với mặt đường thẳng đó.