Hàm IF là trong số những hàm thịnh hành và đặc trưng nhất trong excel. Các bạn dùng hàm để yêu cầu Excel đánh giá một điều kiện và trả về một quý hiếm nếu đk được đáp ứng, hoặc trả về một quý hiếm khác nếu đk đó ko được đáp ứng.

Bạn đang xem: Sử dụng hàm if trong excel 2010

Trong nội dung bài viết này, upes2.edu.vn học tập Excel Online sẽ tò mò về cú pháp và cách sử dụng hàm IF thịnh hành trong Excel, kế tiếp sẽ tất cả cái nhìn sâu rộng bằng các ví dụ về bí quyết mà hi vọng là sẽ hữu dụng cho cả những người mới dùng Excel và những người có ghê nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF vào Excel:Cách sử dụng hàm IF trong Excel và những ví dụ:Hàm IF vào văn bản:Ví dụ về bí quyết hàm IF mang lại ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và phương pháp dùng:

Hàm IF là một trong những hàm logic chất nhận được đánh giá bán một đk nhất định và trả về cực hiếm mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE với trả về một giá trị khác nếu đk là FALSE

Cú pháp cho hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, nhưng mà chỉ bao gồm tham số trước tiên là sẽ phải có, còn 2 tham số còn sót lại là ko bắt buộc

logical_test: là 1 giá trị tuyệt biểu thức ngắn gọn xúc tích có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, chúng ta cũng có thể chỉ rõ đó là ký kết tự, ngày tháng, số lượng hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức logic của chúng ta cũng có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá trị mà hàm đã trả về giả dụ biểu thức logic cho quý giá TRUE hay nói cách khác là đk thỏa mãn. Không cần phải có.

Ví dụ: bí quyết sau vẫn trả về trường đoản cú “Good” nếu quý giá ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá chỉ trị nhưng hàm đã trả về ví như biểu thức logic cho quý hiếm FALSE hay nói theo cách khác là đk không thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: nếu khách hàng thêm đổi thay thứ 3 là “Bad” vào phương pháp ở ví dụ trên, nó đang trả về từ bỏ “Good” nếu giá trị ở trong ô B1 lớn hơn 10, còn nếu ngược lại thì cực hiếm trả về đã là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc dù hai biến ở đầu cuối trong hàm IF là không bắt buộc nhưng công thức rất có thể trả về hầu hết giá trị không ước ao đợi nếu như bạn không nắm vững những luật lệ cơ phiên bản nhất

1. Nếu như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua trong phương pháp IF (ví dụ chỉ tất cả dấu đề xuất sau logical_test), thì hàm IF vẫn trả về tác dụng là 0 nếu điều kiện chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của chính mình không hiển thị bất kể điều gì khi đk thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số thứ 2 như thế này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường phù hợp này hàm if sẽ trả về chuỗi trống.

*

2. Ví như như value_if_false bị bỏ qua

Nếu chúng ta không xem xét điều gì sẽ xẩy ra nếu điều kiện quy định không được đáp ứng, chúng ta cũng có thể bỏ qua đổi mới thứ 3 trong phương pháp hàm IF, vấn đề này sẽ dẫn đến tác dụng như sau

Nếu biểu thức xúc tích được chỉ ra rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ qua (chỉ có một cực hiếm duy tốt nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF đã trả về cực hiếm FALSE. Đây quả là một điều không hề muốn phải không nào?

Đây là một trong những ví dụ cho công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu các bạn đặt lốt phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF đã trả về giá bán trị bằng 0, điều này có nghĩa rằng quý giá trả về không tương thích với bí quyết =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, lý do thuyết phục nhất để đặt “” trong thông số thứ ba là bạn sẽ nhận giá trị rỗng nếu điều khiện không vừa lòng =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện tại lên cực hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn có nhu cầu các bí quyết Excel có thể hiện lên các giá trị xúc tích như TRUE hoặc FALSE lúc một đk nhất định được thỏa mãn thì các bạn phải gõ TRUE trong ô tham số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc nhằm trống. Đây là 1 trong ví dụ cho cách làm trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn có nhu cầu hàm IF trả về quý giá TRUEFALSE như giá chỉ trị logic (Boolean) mà cách làm excel khác hoàn toàn có thể nhận dạng thì chúng ta cần đảm bảo rằng không đặt chúng trong vết ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean vào một ô như chúng ta có thể thấy trong hình minh họa trên.

Nếu bạn có nhu cầu giá trị “TRUE” và “FALSE” là cam kết tự thì nên đặt bọn chúng trong lốt ngoặc kép. Trong trường phù hợp này, cực hiếm được trả về sẽ nằm cạnh trái với được định dạng là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào nhấn dạng “TRUE” cùng “FALSE” là giá trị súc tích cả.

4. Làm cho hàm IF hiển thị một phép toán với trả về một kết quả

Thay vì chưng trả về một gái trị một mực thì chúng ta có thể làm cho phương pháp hàm IF kiểm tra điều kiện đưa ra, đo lường và thống kê một cách làm toán cùng trả về giá trị dựa trên công dụng của phép toán đó. Bạn triển khai điều này bằng phương pháp dử dụng các công thức sô học tập hoặc những hàm khác của Excel vào ô tham số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài lấy ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức đối chiếu giá trị vào cột A1 và B1, và nếu quý giá trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì hiệu quả sẽ là câu hỏi nhân cực hiếm trong ô C3 cùng với C10, còn ngược lại sẽ nhân cùng với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ so sánh giá trị trong số ô A1 và B1, nếu cực hiếm trong ô A1 không bởi B1 thì bí quyết sẽ trả về giá trị là tổng của tất cả các quý hiếm từ ô A1 tới D1, ngược lại thì sẽ là một chuỗi ký tự rỗng.

Cách sử dụng hàm IF trong Excel và các ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã thân quen với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một vài ví dụ về phương pháp và khám phá cách sử dụng hàm IF như là 1 hàm tính toán trong Excel

Công thức ví dụ về hàm IF được cho phép so sánh số học tập như: bự hơn, nhỏ tuổi hơn, bằng

Việc thực hiện hàm IF với những giá trị số dựa trên việc sử dụng những toán tử so sánh không giống nhau để mô tả các đk của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách khá đầy đủ các toán tử lô ghích được minh họa bằng các ví dụ về công thức trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số vào ô A2 to hơn 5 thì công thức sẽ trả về quý giá là “OK”, trái lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 khác 5 thì cách làm sẽ trả về giá trị là “Wrong Number”, ngược lại thì đang hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 to hơn hoặc bởi 5 thì cách làm sẽ trả về cực hiếm là “OK”, ngược lại thì sẽ hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa tiếp sau đây thể hiện hiệu quả của việc so sánh “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi chúng ta viết bí quyết hàm IF cho những giá trị văn bạn dạng thay vì các toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1. Phương pháp hàm IF không tách biệt chữ hoa giỏi chữ thường cho các ký tự

Giống như phần lớn các tác dụng của Excel, hàm IF được mang định không phân minh chữ hoa tốt chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức xúc tích có chứa ký tự không thể tách biệt được loại chữ hoa tốt thường trong phương pháp hàm IF

Ví dụ, công thức hàm IF tiếp sau đây trả về quý giá “Yes” hoặc “No” dựa vào trạng thái giao hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này thể hiện rằng Excel vẫn trả về “No” trường hợp một ô vào cột C bao hàm từ “Delivered”, còn ngược lại thì vẫn trả về “Yes”. Không đặc biệt quan trọng là chúng ta gõ trường đoản cú “Delivered” ra sao trong thông số biểu thức lô ghích – “delivered”, “Delivered”, xuất xắc “DELIVERED”. Cũng không quan trọng đặc biệt liệu trường đoản cú “Delivered” được viết hoa tuyệt thường ngơi nghỉ trong bảng, như minh họa trong hình bên dưới đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Free Fire Trên Pc (Máy Tính) Và Mac Bằng Giả Lập

*

Một bí quyết khác để có được một kết quả đúng đắn hơn kia là áp dụng phép so sánh “không bằng” và tráo đổi hai thông số value_if_true với value_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Công thức hàm IF khác nhau chữ hoa hay chữ thường cho những ký tựNếu như bạn muốn tạo một biểu thức ngắn gọn xúc tích có sáng tỏ kiểu chữ hoa tốt thường thì dùng phối kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng cách so sánh hai chuỗi giá trị và trả về TRUE nếu xâu đúng, trái lại thì trả về FALSE. Tuy vậy hàm EXACT bao gồm sự phân minh hoa tuyệt thường nhưng vẫn bỏ qua sự biệt lập về định dạng.

Bạn thực hiện hàm EXACT bằng cách như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức logic bạn vận dụng và “DELIVERED” là giá trị văn bạn dạng in hoa mà các bạn phải hiện lên một cách đúng chuẩn tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể dùng cách tham chiếu ô thay do tham số chứa ký tự thiết bị hai trong hàm EXACT nếu khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi sử dụng văn phiên bản như một biến hóa trong hàm IF thì nên nhớ luôn phải đi kèm với dấu ngoặc kép.

Ví dụ 3. Phương pháp IF mang đến giá trị văn bản với bài toán tham chiếu từng phần

Nếu bạn muốn điều khiếu nại mà các bạn đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn cơ mà tham chiếu bao gồm xác, một phương án tức thì cho điều này đó là sử dụng ký tự đại diện (hoặc) vào biểu thức logic. Mặc dù cách tiếp cận đơn giản dễ dàng và dễ dãi này sẽ không hoạt động. Tương đối nhiều hàm trong Excel chấp nhận ký tự đại diện nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một phương án khác đó là dùng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không phân biệt chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, trường hợp việc thực hiện điều khiếu nại No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” cùng “Out for delivery” thì phương pháp sau đang hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã sử dụng hàm SEARCH cho phương pháp trên vày việc so sánh có tách biệt chữ hoa hay thông thường có vẻ hợp lý và phải chăng hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn có nhu cầu đối chiếu tất cả phân biệt chữ hoa xuất xắc thường thì đối kháng giản chỉ việc thay chũm hàm SEARCH bởi hàm FIND theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi để tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF mang lại ngày, tháng:

Thoạt nhìn thì bí quyết hàm IF đối cùng với ngày tháng giống như đối với số và ký kết tự bọn họ vừa đề cập. Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF cho một ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này đáng giá ngày tháng trong cột C với trả về quý giá “Completed” giả dụ như trò nghịch này diễn tra trước ngày 11 mon 11, còn trái lại thì cách làm sẽ trả về quý giá “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF với hàm TODAY()

Với điều kiện điều kiện bạn đưa ra dựa vào vào ngày tháng hiện nay tại, chúng ta cũng có thể dùng hàm TODAY() vào biểu thức logic. Ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn có thể hiểu đầy đủ biểu thức lô ghích phức tạp hơn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Phương pháp hàm IF không ngừng mở rộng cho ngày tháng trong thừa khứ cùng tương lai

Giả sử như bạn chỉ muốn lưu lại trong khoảng tầm hơn 30 ngày tính từ thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể biểu diễn biểu thức xúc tích và ngắn gọn như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra đều ngày đã diễn ra cách trên đây hơn 30 ngày, chúng ta cũng có thể dùng công thức sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn muốn có cả hai dấu hiệu trong và một cột bạn sẽ cần thực hiện đến hàm IF được tích hợp như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho tài liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh vệt ô dữ liệu hay ô trống cố định thì bạn cần tiến hành một trong các cách sau:

Sử dụng kết hợp hàm IF cùng với ISBLANKSử dụng những biểu thức xúc tích và ngắn gọn =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng sau đây sẽ phân tích và lý giải rõ sự biệt lập giữa hai phương pháp trên và chỉ dẫn ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được chỉ ra rằng TRUE giả dụ ô được chỉ định là ô trống, bao gồm cả các ô cùng với độ dài xâu bởi 0.

Ngược lại chính vậy FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 trường hợp A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 trong chuỗi quý hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho rằng TRUE nếu ô được chỉ định và hướng dẫn là ô rông hoàn toàn – không có công thức, không tồn tại cả chuỗi quý giá rỗng được trả về từ cách làm khác.

Ngược lại cho nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại hiệu quả giống với phương pháp trên tuy vậy xử lý các ô gồm độ nhiều năm chuỗi bằng 0 như các ô rỗng.

Tức là, trường hợp A1 đựng một chuỗi quý hiếm rỗng, bí quyết sẽ trả về 1.

Ô gồm chứa dữ liệu””Được chỉ ra rằng TRUE ví như ô chỉ định bao gồm chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô với độ nhiều năm chuỗi bằng 0 chính vậy ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 nếu như A1 ô gồm dữ liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 gồm chuỗi quý giá rỗng thì bí quyết trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho là TRUE giả dụ ô ấn định chưa phải ô rỗng. Trái lại thì là FALSE

Ô với độ nhiều năm chuỗi bởi o chính vậy ô ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương trường đoản cú như các công thức trên, mà lại trả về 1 nếu A1 có bao gồm 1 chuỗi cực hiếm rỗng

Ví dụ tiếp sau đây sẽ màn trình diễn biểu thức xúc tích có chứa dữ liệu/ rỗng sẽ như vậy nào.

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ có được sau khoản thời gian đã có dữ liệu trong cột B tương xứng với trò chơi đã diễn ra thì bạn có thể dùng công thức hàm IF sau để ghi lại những game đã hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại độ nhiều năm chuỗi bằng 0 trong bảng nên cả hai cách làm đều trả về hiệu quả như nhau:

*

Nếu bạn có nhu cầu xem chỉ dẫn cách áp dụng hàm IF vào Excel này dưới dạng video, thì mời chúng ta theo dõi đoạn clip sau đây:

Ví dụ sử dụng hàm IF trong bài toán xếp nhiều loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp các bạn có một yêu cầu sắp xếp điểm số như sau:

Từ 5 cho 6.5: xếp các loại trung bìnhTừ 6.5 cho 8: xếp loại kháTừ 8 trở lên: xếp nhiều loại giỏi

giả sử điểm số phía bên trong ô A1, thì bạn cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường đúng theo này, nếu như bạn thấy bài toán viết hàm IF lồng nhau quá phức hợp và nặng nề hiểu, thì chúng ta cũng có thể tham khảo biện pháp làm khác ngắn gọn và dễ nắm bắt hơn bởi cách áp dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với bài viết này, upes2.edu.vn đã share cho chúng ta cách cần sử dụng hàm IF trong Excel: cách làm cho số, ký kết tự, tài liệu và ô trống và một số các ví dụ. Ví như có ngẫu nhiên thắc mắc gì có thể phản hồi ngay dưới nội dung bài viết này để cửa hàng chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng một biện pháp sớm nhất.

Những kỹ năng bạn sẽ xem trực thuộc khóa học: Excel trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cao của học tập Excel Online. Khóa huấn luyện và đào tạo này cung cấp cho chính mình kiến thức một cách không hề thiếu và có hệ thống về các hàm, những công cố trong excel, áp dụng excel trong công việc…