Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, tự Nguyên Trực, kỳ tài thảng hoặc có, tối ưu sáng suốt, năm 17 tuổi sẽ viết bốn bài bác văn luận, từng ra kế góp Tào dỡ công thành thuận lợi

Kỹ Năng :


Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, trầm mình Thượng, đàn ông thứ của bốn Mã Ý cùng Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, fan đặt nền móng cho nhà Tây Tấn. Gia nhập chinh phạt từ thời trẻ, hiểu rõ binh pháp, lập các chiến công. Nam nhi Tư Mã Viêm trong tương lai xưng đế, tầm nã phong tư Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.

Bạn đang xem: Game chiến thuật đấu tướng tam quốc

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, bà xã của thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, bà mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp chồng ngăn địch, lập những công lao, góp các kế sách, một lòng trung thành không tiếc phiên bản thân.

Kỹ Năng :


Quản Lộ

Quản Lộ - từ Công Minh là thuật sĩ thần túng của Tào Ngụy. Thông tỏ Chu Dịch, tốt bói toán xem tướng mạo phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu quý Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương vãi Trương Nhiệm, cuối đời dấn Triệu Vân có tác dụng đệ tử cuối cùng, truyền đạt võ học cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là bốn Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, tiếp liền đạo học, binh pháp. Học cao hiểu rộng, tài cán rộng người, được người đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia cat Quả

Gia cat Quả, đàn bà của Gia mèo Lượng, tư chất thông minh, nối liền đạo pháp. Tu luyện trên Thừa yên Quan, sau đây thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép vào sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là con gái Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Tính tình ngây thơ, trực tiếp thắn, thông tỏ thương thuật.

Xem thêm: Cách Chuyển App Store Về Việt Nam Đơn Giản Chỉ 2 Phút, Mẹo Nhỏ Chuyển Vùng Iphone Về Việt Nam Thành Công

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, bạn nữ nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu mã thân của Lục Kháng. êm ả dịu dàng lương thiện, cực kỳ giỏi lũ Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, phụ nữ của chu du và tè Kiều. Sau gả đến Tôn Đăng trở thành thái tử phi, call là Chu Phi. Chu Cơ văn võ tuy nhiên toàn, lương thiện yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, con Thừa tướng tá Lục Tốn của Đông Ngô. Thừa kế tước vị của cha, đổi mới trụ cột triều đình, được call là danh tướng sau cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, tự Hưu Mục, quan liêu làm mang đến chức tướng quân, được phong làm cho Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định sơn tặc, giúp Lục Tốn vượt mặt Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, vô cùng được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã làm được phong có tác dụng Vị Dương Quân, ngồi xe pháo ngựa, quan lại viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay thay gậy mây. Vì tặng Thái Bình Thuật mang lại Trương Giác buộc phải được bạn đời biết đến. Từng dạy dỗ Trương Giác cần phổ độ bọn chúng sinh.

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương – chén bát Nạp Động công ty là minh hữu của mạnh dạn Hoạch. Sở trường điều khiển thú vật, thường có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, fan Trác Quận, là nhà bao gồm trị, đơn vị quân sự, công ty giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :