Xin chào các em đã đi vào với lớp học Toán của upes2.edu.vn! Ngày hôm nay, bọn họ sẽ thuộc học bài xích : số lượng giới hạn của dãy số nhé! bài xích giảng dược soạn dựa theo công tác sách giáo khoa, có bổ sung và sửa đổi theo phương thức dạy học tập mới, từ định hướng đến thực hành, giúp những em cố gắng bài tốt hơn và thấy môn Toán không hề khó nhằn như tưởng tượng!

Lý thuyết buộc phải nắm: giới hạn của dãy số

Giới hạn hữu hạn của dãy số

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*