Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: search x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ
dưới các dạng sau đây

a) là tổng của nhị số hữu tỉ âm. Ví dụ

*
.