- muốn thử lại phép cùng ta rất có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, trường hợp đươc kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm cho đúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài luyện tập chung

- Muốn test lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cùng với số trừ, nếu như đươc tác dụng là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tính quý hiếm của biểu thức:

a) (570 - 225 - 167 + 67)

(168 imes 2 : 6 imes 4)

b) (468 : 6 + 61 imes 2)

(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113))

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì tiến hành phép nhân, chia trước; triển khai phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ tất cả phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, phân tách thì triển khai từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) (570 - 225 - 167 + 67 )

(= 345 - 167 + 67)

(= 178 + 67 )

(= 245)

(168 imes 2 : 6 imes 4 )

( = 336 : 6 imes 4 )

( = 56 imes 4 )

(= 224)

 b) (468 : 6 + 61 imes 2)

(= 78 + 122 )

(= 200)

(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) )

(= 5625 - 5000 : (121 - 113) )

( = 5625 - 5000 : 8 )

(= 5625 - 625 ) 

(= 5000)


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) (98 + 3 + 97 +2)

(56 + 399 + 1 + 4) 

b) (364 + 136 + 219 + 181)

(178 + 277 + 123 + 422)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm những số bao gồm tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn ngàn , ... Lại cùng với nhau.

Xem thêm:

Lời giải chi tiết:

a) (98 + 3 + 97 +2 )

(= (98 +2) + ( 97 + 3) )

(= 100 + 100 = 200)

 

+) (56 + 399 + 1 + 4 )

(= (56 + 4) +( 399 + 1) )

(= 60 + 400 = 460)

 

b) (364 + 136 + 219 + 181 )

(= (364 + 136) + (219 + 181) )

(= 500 + 400 = 900)

 

 +) (178 + 277 + 123 + 422 )

(= (178 + 422) + (277 + 123) )

(= 600 + 400 = 1000)


Bài 4


Video trả lời giải


Hai thùng đựng được tất cả là (600l) nước. Thùng nhỏ xíu chứa được ít hơn thùng lớn (120l) nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó:

Số phệ = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

*

Cách 1

Thùng bé chứa được số lít nước là :

((600 -120) : 2 = 240;(l))

Thùng to chứa được số lít nước là :

(600 - 240 = 360 ;(l))

Đáp số: Thùng bé: (240 l);

Thùng to: (360 l).

Cách 2

Thùng to đựng được số lít nước là:

(600 + 120) : 2 = 360 (lít)

Thùng bé chứa được số lít nước là:

600 - 360 = 240 (lít)

Đáp số: Thùng bé: 240 lít

Thùng to: 360 lít


Bài 5


Video lý giải giải


Tìm (x):

(a);x imes 2 = 10); ( b);x : 6 = 5)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- muốn tìm quá số chưa chắc chắn ta lấy tích phân tách cho vượt số vẫn biết.

- hy vọng tìm số bị phân tách ta rước thương nhân cùng với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) (x imes 2 = 10) b) (x : 6 = 5)

(x = 10 : 2) ( x = 5 imes 6)

( x = 5) (x = 30) 

upes2.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 806 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp upes2.edu.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng upes2.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép upes2.edu.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.