Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá chỉ 3000 đồng một quyển thì vừa không còn số tiền đang có. Cũng như với số tiền đó, nếu download vở với giá 1500 đồng một quyển thì tín đồ đó download được bao nhiêu quyển vở?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Cách 1: tra cứu số tiền của tín đồ đó bao gồm = 3000 đồng x 25.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 21 (luyện tập) sgk toán 5

tra cứu số quyển vở loại 1500 đồng một quyển = Số chi phí của tín đồ đó : 1500.

Xem thêm:

Cách 2: phương thức "tìm tỉ số"


Lời giải chi tiết

Tóm tắt

3000 đồng/quyển: 25 quyển vở

1500 đồng/quyển: ? quyển vở

Cách 1:

Số tiền của bạn đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng cài đặt được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Cách 2:

3000 đồng vội vàng 1500 đồng mốc giới hạn là:

3000 : 1500 = 2 (lần)

Số vở loại 1500 đồng cài đặt được là:

25 x 2 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

upes2.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp upes2.edu.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện upes2.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép upes2.edu.vn gởi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.