Để góp các em ôn tập các bài xích về giải tân oán, Học 247 mời các em tìm hiểu thêm bài học kinh nghiệm tiếp sau đây. Hy vọng qua bài học này để giúp những em ôn tập thiệt giỏi bàiLuyện tập vềPhxay chia


1.1. Giải bài xích tập SGK Luyện tập trang 164, 165

Bài 1 SGK trang 164

Tính

a)(frac1217:6;,,,16:frac811;,,9:frac35 imes frac415)

b)72:45 281,6:8 300,72:53,7

15:50 912,8:28 0,162:0,36

Hướng dẫn giải:

a)(frac1217:6 = frac1217 imes frac16 = frac1217 imes 6 = frac6 imes 217 imes 6 = frac217)

(eginarrayl16:frac811 = 16 imes frac118 = frac16 imes 118\= frac8 imes 2 imes 118 = 22endarray)

(eginarrayl9:frac35 imes frac415 = 9 imes frac53 imes frac415\= frac9 imes 5 imes 43 imes 15 = frac3 imes 3 imes 5 imes 43 imes 3 imes 5 = 4endarray)

*

Bài 2 SGK trang 164

Tính nhẩm:

a)3,5:0,1 8,4:0,01 9,4:0,1

7,2:0,01 6,2:0,1 5,5:0,01

b)12:0,5 20:0,25 (frac37):0,5

11:0,25 24:0,5 15:0,25

Hướng dẫn giải:

(eginarrayla)3,5:0,1 = 3,5 imes 10 = 35\8,4:0,01 = 8,4 imes 100 = 840\9,4:0,1 = 9,4 imes 10 = 94\7,2:0,01 = 7,2 imes 100 = 720\6,2:0,1 = 6,2 imes 10 = 62\5,5:0,01 = 5,5 imes 100 = 550endarray)

(eginarraylb)12:0,5 = 12 imes 2 = 24\frac37:0,5 = frac37 imes 2 = frac67\24:0,5 = 24 imes 2 = 48\11:0,25 = 11 imes 4 = 44\20:0,25 = 20 imes 4 = 80\15:0,25 = 15 imes 4 = 60.endarray)

Bài 3 SGK trang 164

Viết công dụng phnghiền phân chia bên dưới dạng phân số với số thập phân (theo mẫu):

a)3:4; b)7:5

c)1:2; d)7:4.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 phép chia luyện tập

Mẫu:(3:4 = frac34 = 0,75)

Hướng dẫn giải:

(eginarraylb)7:5 = frac75 = 1,4;\c)1:2 = frac12 = 0,5;\d)7:4 = frac74 = 1,75.endarray)

Bài 4 SGK trang 165

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học tập tất cả 18 học sinh đàn bà cùng 12 học viên phái nam. Hỏi số học viên phái mạnh chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ số học sinh cả lớp ?

A. 150% B. 60% C. 66% D. 40%

Hướng dẫn giải:

Lớp học bao gồm tất cả số học sinh là:

18 + 12 = 30 (học tập sinh)

Số học sinh phái nam chỉ chiếm số tỷ lệ số học viên cả lớp là:

12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn câu trả lời D.

1.2. Giải bài tập SGK Luyện tậptrang 165

Bài 1 SGK trang 165

Tính tỉ số xác suất của:

a) 2 và 5; b) 2 cùng 3 ;

c) 3,2 với 4 d) 7,2 cùng 3,2.

Crúc ý: Nếu tỉ số Phần Trăm là số thập phân thì chỉ mang nhì chữ số ở đoạn thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666...

Xem thêm: Những Câu Nói Sau Khi Chia Tay, Những Câu Nói Chia Tay Người Yêu Hay Nhất

Tỉ số Xác Suất của 1 cùng 6 là: 16,66%.

Hướng dẫn giải:

a) 2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%

Bài 2 SGK trang 165

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ; b) 56,9% - 34,25% ; c) 100% - 23% - 47,5%.

Hướng dẫn giải:

a) 2,5% + 10,34% = 12,84% ;

b) 56,9% - 34,25% = 22,65% ;

c) 100% - 23% - 47,5% = 77% - 47,5% = 29,5%.

Bài 3 SGK trang 165

Một thị trấn tất cả 320ha đất trồng cây cafe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích khu đất tLong cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu xác suất diện tích S đất trồng cây cà phê ?

b) Diện tích đất trồng cây cafe bằng từng nào Tỷ Lệ diện tích đất tLong cây cao su đặc ?

Hướng dẫn giải:

a) Tỉ số Xác Suất của diện tích khu đất trồng cây cao su đặc và ăn mặc tích đất tdragon cây cafe là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = 150%

b)Tỉ số Xác Suất của diện tích S khu đất trồng cây coffe và diện tích khu đất tdragon cây cao su thiên nhiên là:

320 : 480 = 0,6666...

0,6666... = 66,66%

Đáp số: a) 11/2 ;

b) 66,66%.

Bài 4 SGK trang 165

Lớp 5A ý định tLong 180 cây, đến nay đã tdragon được 45% số km. Hỏi theo ý định, lớp 5A còn buộc phải trồng bao nhiêu cây nữa ?