Trên hình bên, diện tích s của hình tứ giác ABED to hơn diện tích của hình tam giác BEC là (13,6cm^2). Tính diện tích s của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích s của hình tam giác BEC và ăn diện tích hình tứ giác ABED là (dfrac23).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 171, luyện tập

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Tìm diện tích tam giác BEC và ăn diện tích tứ giác ABED theo hình thức toán tìm nhị số khi biết hiệu với tỉ số. 

(vẽ sơ đồ biểu lộ diện tích tam giác BEC bao gồm 2 phần và ăn mặc tích tứ giác ABED có 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD (=) diện tích tam giác BEC (+) diện tích s tứ giác ABED.

Xem thêm: Tạo Usb Cài Win Xp Bằng Ultraiso, Hướng Dẫn Tạo Usb Cài Windows 10, 8


Lời giải bỏ ra tiết

Theo đề bài bác ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

(3 - 2 = 1) (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là:

(13,6 : 1 × 2 = 27,2;(cm^2))

Diện tích hình tứ giác ABED là:

(27,2 + 13,6 = 40,8;(cm^2))

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

(40,8 + 27,2 = 68;(cm^2))

Đáp số: (68cm^2 ).

upes2.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp upes2.edu.vn


Cảm ơn các bạn đã thực hiện upes2.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép upes2.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.