Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra Từ: Hệ Thống Từ Điển Chuyên Ngành Mở

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển thuận tiện khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển thể hiện
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thiết bị tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm:

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish