Trò Chuyện Hiện Không Khả Dụng., Netflix Cho Biết Netflix Hiện Không Khả Dụng

Bộ đàm là một cách đơn giản, thú vị để kết nối với một người dùng khác có upes2.edu.vn Watch tương thích. Giống như sử dụng một máy bộ đàm thực sự, nhấn một nút để nói chuyện và thả ra để nghe khi bạn đã sẵn sàng nghe câu trả lời. Bộ đàm yêu cầu cả hai người tham gia phải có kết nối – qua kết nối Bluetooth đến iPhone, Wi-Fi hoặc di động.

Đang xem: Trò chuyện hiện không khả dụng.

*

Mở ứng dụng Bộ đàm trên upes2.edu.vn Watch của bạn lần đầu tiên.

Cuộn qua danh sách liên hệ, sau đó chạm vào một tên để gửi lời mời.

Khi liên hệ của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể bắt đầu cuộc hội thoại Bộ đàm khi cả hai bạn đều sẵn sàng.

Để thêm một liên hệ khác, hãy chạm vào Thêm bạn trên màn hình Bộ đàm, sau đó chọn một liên hệ.

*

Mở ứng dụng Bộ đàm trên upes2.edu.vn Watch của bạn.

Chạm vào tên của bạn bè.

Chạm và giữ nút Nói, sau đó nói.

Nếu bạn bè của bạn đã tự chuyển sang trạng thái sẵn sàng, Bộ đàm mở trên upes2.edu.vn Watch của họ và họ sẽ nghe thấy những gì bạn nói.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi bạn đang trò chuyện, hãy xoay Digital Crown.

Xem thêm:

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ ngón tay nhấn trên nút Nói, bạn có thể sử dụng tính năng chạm một lần để nói.

Mở ứng dụng Cài đặt

*

trên upes2.edu.vn Watch của bạn.

Chạm vào Trợ năng, sau đó chạm vào nút Chạm để nói bên dưới Bộ đàm.

Khi tính năng này được bật, chạm một lần để nói, sau đó chạm lại khi bạn đã nói xong.

Bạn cũng có thể mở ứng dụng upes2.edu.vn Watch trên iPhone, chạm vào Đồng hồ của tôi, chạm vào Trợ năng, sau đó bật Chạm để nói bên dưới Bộ đàm.

Trong ứng dụng Bộ đàm trên upes2.edu.vn Watch của bạn, hãy vuốt sang trái trên liên hệ, sau đó chạm vào X.

Chạm và giữ cuối màn hình, sau đó vuốt lên để mở Trung tâm điều khiển.

Cuộn xuống, sau đó chạm vào

*

.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Đẹp Của U23 Việt Nam Tại Uae, Những Hình Ảnh Đẹp Trận U23 Việt Nam 1

Hoặc, trong ứng dụng Bộ đàm trên upes2.edu.vn Watch của bạn, hãy cuộn đến đầu màn hình, sau đó tắt Bộ đàm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *