Chủ nhật, 20 Tháng Hai, 2022 Lượt xem : 10440

*

THÔNG BÁO TỔNG CỤC THUẾ

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế năng lượng điện tử phân hệ doanh nghiệp lớn (eTax), hỗ trợ kê khai (HTKK):

- triển khai tờ khai vấp ngã sungcho mẫu mã hồ nguyên sơ thuế của kỳ tính thuế tháng, quý/lần gây ra (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu mã hồ sơ tháng) và một số mẫu làm hồ sơ khai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông bốn số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

+ Tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế giá bán trị tăng thêm mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT.

Bạn đang xem: Ứng dụng đọc hồ sơ thuế điện tử mới nhất

+ Tờ khai bổ sung cập nhật của Tờ khai thuế tiêu thụ đặc trưng mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

+ Tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế tài nguyên chủng loại 01/TAIN.

+ Tờ khai bổ sung cập nhật của Tờ khai phí bảo đảm an toàn môi trường mẫu 01/PBVMT.

+ Tờ khai bổ sung cập nhật của Tờ khai phí, lệ mức giá mẫu 01/PH, 01/LP.

+ Tờ khai bổ sung cập nhật của Tờ khai thuế nhà thầu quốc tế mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

+ Tờ khai bổ sung cập nhật của Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT.

+ Tờ khai bổ sung của Tờ khai những khoản tiếp thu đất chủng loại 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2019, Học Phí Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2021

+ Tờ khai bổ sung của Tờ khai dầu khí mẫu mã 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01/BCTL-DK.

+ Tờ khai bổ sung của Tờ khai nhà cung ứng nước quanh đó mẫu 03/NCCNN, 04/NCCNN.

+ Tờ khai bổ sung cập nhật của Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN.

- tăng cấp bổsung kê khai Phụ lục miễn giảm thuế GTGT từ 10% còn 8% cho năm 2022 đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (hướng dẫn quyết nghị số 43/2022/QH15).

2. Upgrade ứng dụng Thuế năng lượng điện tử phân hệ cá thể (iCaNhan)

thực thi tờ khai xẻ sungcho mẫu hồ nguyên sơ thuế của kỳ tính thuế tháng, quý/lần phát sinh (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu làm hồ sơ khai của kỳ tính thuế năm theo điều khoản tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 02/KK-TNCN, 06/TNCN, 03/SDDNN, 01/TMĐN.

3. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế format XML (iTaxViewer):

Tải cỗ cài HTKK4.7.1:Tại đây.

Tải cỗ cài iTaxViewer1.8.7:Tại đây.

phần nhiều vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế contact với phòng ban thuế quản lý để được hỗ trợ.