Hướng dẫn Viết đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh hay nhất, ngắn gọn, đầy đủ giúp các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn ngắn về môi trường

Đoạn văn 1

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature"s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only và many other simple ways. It is very important lớn save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves và our future as well.

Tạm dịch

Môi trường là một phần thiết yếu vào cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống lặng bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp nhỏ người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này ko chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta phải giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường đến sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan lại trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

*

Đoạn văn 2

Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us khổng lồ actually pay attention. Climate change và the greenhouse effect are always the từ khoá in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big và vague for everyone khổng lồ understand. To lớn put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution & get used lớn it so much that we vị not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, and climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies to lớn control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute lớn decrease the màn chơi of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.

Tạm dịch:

Xã hội ko ngừng vạc triển, nhưng không thể phủ nhận rằng sự phạt triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong bọn họ cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi lúc không đủ nghiêm trọng để chúng ta phải quan tâm. Biến đổi khí hậu với hiệu ứng nhà kính luôn là từ khóa trong số chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng bọn chúng quá to lớn lớn cùng mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một cách đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây chúng ta hằng ngày. Khói bụi từ những phương tiện giao thông, tiếng ồn, rác rưởi thải bên trên đường phố, những dòng sông bốc mùi chính là ô nhiễm. Gồm rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường ko khí, đất, nước, ô nhiễm ánh nắng hoặc tiếng ồn. Chúng ta sống trong sự ô nhiễm với quen với nó đến mức họ không còn nhận ra nó. Việc này sẽ không chỉ gây ra ảnh hưởng phổ biến đến Trái đất, nhưng nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Khí thải luôn là một trong những lý do hàng đầu khiến ra các bệnh về đường hô hấp, cùng việc biến đổi khí hậu đang gián tiếp gây nên những thảm họa vạn vật thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Những nước vạc triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm rà mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan liêu trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người trong chúng ta đều bao gồm thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng thiết yếu những hoạt động hằng ngày. Nếu chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thì bọn họ vẫn gồm để vạc triển mà không phá hủy Trái đất này.

Đoạn văn 3

Nowadays, people have lớn face a lot of serious diseases, & pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, và it makes the air become worse & worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, & I vì not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can vị to help improve the chất lượng of air is switching to lớn public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects khổng lồ the air, và it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important khổng lồ us, và we need khổng lồ keep it clean in order khổng lồ have a healthy life.

Xem thêm:

Tạm dịch

Ngày nay, con người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, với ô nhiễm là một trong những nguyên nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng ko khí. Bọn họ xây dựng quá nhiều xí nghiệp và thải ra thừa nhiều sương thải vào khí quyển, với nó khiến cho bầu ko khí ngày dần tồi tệ hơn. Bọn họ hít trực tiếp tất cả những hóa chất độc hại với tôi không biết tại sao mọi người ko thấy đây là một vấn đề nghiêm túc. Một điều rất dễ dàng nhưng hầu hết họ có thể có tác dụng để giúp cải thiện chất lượng không gian là chuyển thanh lịch dùng giao thông vận tải công cộng. 10 người tất cả thể cần 10 xe trang bị khác nhau, nhưng bọn họ có thể giảm khói thải từ những chiếc xe máy đó bằng cách sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Họ cũng phụ thuộc vượt nhiều vào máy điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, và sẽ tốt hơn nếu bọn họ có thể sử dụng quạt thay vì máy điều hòa những ngày không thực sự nóng. Không khí rất quan tiền trọng đối với chúng ta, và bọn họ cần giữ nó sạch sẽ để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Đoạn văn 4

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms và floods, & prevent landslides. Rock. However, in recent years, due to forest burning & indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have thus happened unexpectedly & become more difficult khổng lồ prevent. In order lớn reduce the damage caused by natural calamities và protect the living environment, many programs of afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to lớn restore damaged forests, protect the environment và prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful kích hoạt that needs lớn be replicated to protect the environment.

Tạm dịch

Rừng không chỉ cung cấp oxy, giúp nhỏ người duy trì sự sống nhưng mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại chiếc chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến mang đến những khu vực rừng bị hủy diệt nghiêm trọng, tình trạng bão lũ vày vậy cũng diễn ra bất ngờ, cạnh tranh phòng kiêng hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã bao gồm rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được công ty nước tổ chức đã diễn ra. Những khu vực rừng mới trồng ko chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai mà hơn nữa tạo công ăn việc khiến cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn 5

Vietnam is one of many countries that have to face the consequences of environmental pollution, và this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers & seas, illegal logging, etc. The truyền thông media has been propagating a lot about protecting the environment, & the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or vì not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, & we can make it easier to handle garbage if we follow the rules of waste sorting & dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose lớn use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light & often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute to protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using và locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, và everyone has been exposed khổng lồ negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives and those around us will become much easier.

Tạm dịch

Việt phái mạnh là một vào những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, và đây không phải là trách nhiệm của riêng rẽ ai. Làng hội phạt triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ những nhà máy, những chất thải ra những dòng sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép...v…v. Truyền thông đã cùng đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, và ý thức của mỗi người rất quan trọng vào việc giữ gìn một môi trường sống vào lành. Họ có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác rến đúng nơi quy định, không hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác rưởi thải luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố nào, và chúng ta hoàn toàn có thể khiến việc xử lý rác trở đề nghị dễ dàng hơn nếu chúng ta tuân thủ quy định về phân loại rác cùng địa điểm vứt rác. Khí thải từ động cơ xe cũng là một vào những tại sao hàng đầu tạo ô nhiễm không khí, vậy nên họ nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt sản phẩm công nghệ động cơ lúc dừng đèn đỏ cùng thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thay cho xe pháo gắn máy. Họ còn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng phương pháp sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý, tắt những thiết bị điện như TV, láng đèn, quạt…v…v ngay sau khi sử dụng và khóa vòi nước khi không cần thiết. Chúng ta đang sống cùng với việc ô nhiễm môi trường, cùng hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu họ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của bọn họ và những người bao quanh sẽ trở đề xuất dễ dàng hơn rất nhiều.