03 Cách Chuyển Sang Giá Trị Số Trong Excel Đơn Giản Nhất, Thay Thế Công Thức Bằng Kết Quả Của Nó

Excel cho upes2.edu.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể chuyển đổi nội dung của một ô có chứa công thức để giá trị được tính thay thế công thức. Nếu bạn chỉ muốn cố định một phần của công thức, bạn có thể chỉ thay thế phần mà bạn không muốn tính toán lại. Việc thay thế công thức bằng kết quả của nó có thể hữu ích nếu có nhiều công thức hoặc phức tạp trong sổ làm việc và bạn muốn cải thiện hiệu suất bằng cách tạo dữ liệu tĩnh.

Đang xem: Chuyển sang giá trị số trong excel

Bạn có thể chuyển đổi các công thức thành giá trị của chúng trên cơ sở từng ô hoặc chuyển đổi toàn bộ một phạm vi cùng một lúc.

Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra ảnh hưởng của việc thay thế công thức bằng kết quả của nó, đặc biệt là nếu các công thức tham chiếu đến các ô khác có chứa công thức. Bạn nên tạo một bản sao của sổ làm việc trước khi thay thế một công thức bằng kết quả của nó.

Bài viết này không đề cập đến các tùy chọn và phương pháp tính toán. Để tìm hiểu cách bật hoặc tắt tính năng tính toán lại tự động cho một trang tính, hãy xem mục Thay đổi tính toán lại,lần hoặc độ chính xác của công thức .

WindowsWeb

Thay thế công thức bằng giá trị được tính của chúng

Khi bạn thay thế công thức bằng giá trị của chúng, Excel sẽ loại bỏ vĩnh viễn các công thức đó. Nếu bạn vô tình thay thế một công thức bằng một giá trị và muốn khôi phục công thức, hãy bấm Hoàn tác

*

ngay sau khi bạn nhập hoặc dán giá trị.

Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức.

Nếu công thức là công thức mảng, hãy chọn phạm vi chứa công thức mảng.

Cách chọn phạm vi chứa công thức mảng

Bấm vào một ô trong công thức mảng.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Tới.

Bấm Đặc biệt.

Bấm Mảng hiện tại.

Bấm Sao chép

*

.

Bấm Dán vào

*

.

Xem thêm:

Bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn Dán

*

, rồi bấm vào Chỉ Giá trị.

Ví dụ sau đây cho thấy một công thức trong ô D2 nhân các ô A2, B2 và khoản chiết khấu lấy từ C2 để tính toán số tiền trên hóa đơn cho một giao dịch bán hàng. Để sao chép giá trị thực tế thay vì công thức từ ô sang trang tính hoặc sổ làm việc khác, bạn có thể chuyển đổi công thức trong ô sang giá trị của nó bằng cách làm như sau:

Nhấn F2 để sửa ô.

Nhấn F9, rồi nhấn ENTER.

*

Sau khi bạn chuyển đổi ô từ một công thức thành một giá trị, giá trị đó sẽ xuất hiện ở dạng 1932,322 trong thanh công thức. Lưu ý rằng 1932,322 là giá trị được tính thực tế và 1932,32 là giá trị hiển thị trong ô ở định dạng tiền tệ.

*

Mẹo: Khi đang sửa một ô có chứa công thức, bạn có thể nhấn F9 để thay thế vĩnh viễn công thức bằng giá trị được tính của nó.

Thay thế một phần của công thức bằng giá trị được tính của nó

Có thể có những lúc bạn chỉ muốn thay thế một phần của công thức bằng giá trị được tính của nó. Ví dụ: bạn muốn khóa giá trị được dùng làm khoản trả trước cho khoản vay mua xe hơi. Khoản trả trước đó được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng năm của người vay. Hiện tại, số tiền thu nhập đó sẽ không thay đổi nên bạn muốn khóa khoản trả trước trong một công thức tính toán khoản thanh toán dựa trên nhiều số tiền vay khác nhau.

Khi bạn thay thế một phần của công thức bằng giá trị của nó, phần đó của công thức không thể được khôi phục.

Bấm vào ô có chứa công thức.

Trong ô thanh công thức , chọn phần công thức bạn muốn thay thế bằng giá trị được tính của công thức đó. Khi bạn chọn phần công thức mình muốn thay thế, hãy đảm bảo bạn bao gồm toàn bộ phần toán hạng. Ví dụ, nếu bạn chọn một hàm, bạn phải chọn toàn bộ tên hàm, dấu ngoặc đơn mở, các đối số và dấu đóng ngoặc đơn.

Để tính toán phần đã chọn, nhấn F9.

Để thay thế phần đã chọn trong công thức bằng giá trị tính toán của nó, nhấn ENTER.

Trong Excel dành cho web các kết quả đã xuất hiện trong ô sổ làm việc và công thức chỉ xuất hiện trong thanh công .

Xem thêm: Hồ Sơ Xin Việc Gồm Những Loại Giấy Tờ Gì? Mua Hồ Sơ Xin Việc Ở Đâu?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *