Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bao bọc hình, cũng đó là đường bảo phủ toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

Trong đó:

Bạn đã xem: cách tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật

P là chu vi hình chữ nhật.a là chiều dài hình chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm = 6cm cùng chiều rộng = 3cm. Yêu cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với vấn đề tính chu vi hình chữ nhật khá dễ dàng này, bạn giải chỉ cần áp dụng bí quyết tính chu vi hình chữ nhật đã ra mắt ở trên nhằm giải quyết:Áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .


Bài viết gần đây

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ phệ của bề mặt hình, là phần khía cạnh phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức chiều lâu năm nhân chiều rộng.


Trong đó:

S là diện tích s hình chữ nhật.a là chiều lâu năm hình chữ nhật.b là chiều rộng hình chữ nhật.

Trường thích hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

– Khái niệm tính diện tích s hình chữ nhật : diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.– Công thức tính diện tích hình chữ nhật S = a x bTrong đó:+ a: Chiều nhiều năm của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều nhiều năm = 5cm cùng chiều rộng = 4cm. Hỏi diện tích s hình chữ nhật ABCD bởi bao nhiêu? Khi áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, ta bao gồm như sau:S = a x b = 5 x 4 = 20cm2 (Xăng-ti-mét vuông)

* Trường đúng theo 2: Biết 1 cạnh cùng đường chéo cánh của hình chữ nhật

Đối cùng với trường phù hợp này, bạn phải tính một cạnh còn lại, kế tiếp bạn phụ thuộc công thức sinh sống trường hòa hợp 1 nhằm tính diện tích. 

*

Giả sử: câu hỏi cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo cánh AD = c. Tính diện tích s ABCD.

– bước 1: Tính cạnh BD dựa theo định lý Pytago khi xét tam giác vuông ABD.– bước 2: biết được cạnh BD và AB thì bạn thuận tiện tính được diện tích ABCD = AB x BD.

Tính hóa học Và lốt Hiệu nhận biết Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– nhị đường chéo trong hình chữ nhật bằng nhau, giảm nhau trên trung điểm của mỗi đường.– Có vừa đủ tính hóa học của hình bình hành cùng hình thang cân.– nhị đường chéo cánh trong hình chữ nhật giảm nhau tạo nên 4 tam giác cân.

* lốt hiệu

– Tứ giác tất cả 3 góc vuông – Hình thang cân bao gồm một góc vuông– Hình bình hành gồm một góc vuông hoặc bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ phương pháp tính diện tích, chu vi hình chữ nhật làm việc trên, bạn dễ dãi suy ngược phương pháp tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

* Cho diện tích, chiều dài 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều nhiều năm = diện tích : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = diện tích : Chiều dài

* mang đến chu vi, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = P: 2 – chiều dài

Lỗi không đúng Hay chạm chán Phải Và mọi Lưu Ý khi Làm bài Tính diện tích Hình Chữ Nhật

– những đại lượng cần phải cùng đơn vị chức năng đo lường. Thông thường, những bài toán đối kháng giản, đề bài bác sẽ ra đối kháng vị tính toán giống nhau, còn vấn đề khó thì chúng ta cần chú ý điều này bởi có thể đề bài đánh lừa.– Ghi sai đơn vị tính: với diện tích, bạn cần viết solo vị đo lường và tính toán cùng với mũ 2.

Một Số vấn đề Tính diện tích Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật đổi khác như cụ nào nếu:a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng ko đổi?b) Chiều dài và chiều rộng lớn tăng 3 lần?c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thành phần thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thành phần thuận với chiều rộng b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng gồm nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m cùng 5,4m bao gồm một hành lang cửa số hình chữ nhật kích thước là 1m cùng 1,6m cùng một lối đi ra vào hình chữ nhật kích cỡ là 1,2m cùng 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng nếu diện tích những cửa bằng 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian chống trên bao gồm đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông tiếp sau đây (h.122):


*

Lời giải:

Đo nhị cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng phương pháp tính diện tích s tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích s của hai hình vuông vắn dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích những hình tiếp sau đây (h.124)( từng ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b ∆ADH = ∆ BCI nên diện tích hình b vẫn bằng diện tích s hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c: ∆ KLN = ∆ NMO nên diện tích s hình c vẫn bằng diện tích hình a (KMCB).Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng gồm chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy.b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật cùng với diện tích hình vuông vắn có cùng chu vi vừa vẽ. Nguyên nhân trong các hình chữ nhật tất cả cùng chu vi thì hình vuông vắn có diện tích lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1: Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bằng 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm với 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi 96 cm, nếu sút chiều lâu năm 13 cm và sút chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật kia có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = đôi mươi (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích s của một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 26 cm và bao gồm chu vi cấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều lâu năm = chiều rộng x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Bạn ta bớt chiều dài với tăng chiều rộng để miếng khu đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều nhiều năm là 272. Tìm kiếm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị bớt của chiều lâu năm miếng khu đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng khu đất được tạo thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng khu đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật khi biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

*

Cách giải: Cách này vận dụng mối tương quan giữa hai công thức tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc dãy số và loại trừ, ta có những cặp số chiều dài với chiều rộng sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Quê Hương ❤️️ 15 Bài Hay, Please Wait

Như vậy từ công thức tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại cân xứng nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta gồm tổng của chiều rộng và chiều lâu năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN kết quả của số đo chiều rộng cùng chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp đối chiếu, tự (1) ta thấy tổng số đo của chiều rộng và chiều dài là 29 m, đem so sánh với kết quả cặp số đo chiều rộng với chiều lâu năm ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều dài là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đã là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tìm chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của miếng vườn phần đông là các số từ bỏ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng lớn nên có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều lâu năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật gồm chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều nhiều năm thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 14 m. Nếu như chiều rộng tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất nền đó đổi mới hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 12 m, hiểu được 3 lần chiều rộng lớn thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông vắn có chu vi đều bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật có chu vi gấp rất nhiều lần chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật có hai lần chiều rộng hèn chiều nhiều năm 6cm, dẫu vậy chiều dài lại nhát năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều rộng yếu chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Hãy chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật new đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 70 cm, được phân thành hai phần vì một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần vật dụng hai là hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?