Đại Học Hàng Hải Điểm Chuẩn 2019, Điểm Chuẩn Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Điểm chuẩn Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và theo kết quả học bạ đã được công bố vào ngày 15/9. Xem chi tiết phía dưới.

 

Đang xem: đại học hàng hải điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải Việt Nam năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải Việt Nam năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hàng Hải Việt Nam năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Hàng Hải Việt Nam – 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.75
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00; A01; C01; D01 19
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00; A01; C01; D01 23.75
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 20
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 23.75
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 17
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 17
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 19.5
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 22.75
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 23.75
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 24.25
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 22.5
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 17
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00; A01; C01; D01 18
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 17
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 17
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00; A01; C01; D01 17
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 20.5
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.25
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 24.25
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00; A01; C01; D01 23.25
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 22
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 21
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 17
29 7220201D124 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D01; A01; D10; D14 33
30 7220201D125 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D01; A01; D10; D14 33.25
31 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00; A01; C01; D01 25.25
32 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 Logistics & chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 24.75
36 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00; A01; C01; D01 24.25
37 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 24
38 7380101D120 Luật hàng hải A00; A01; C01; D01 23.25
39 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00; A01; C01; D01 23.5
40 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00; A01; C01; D01 24
41 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 21
42 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 23.25
43 7340101A403 Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 23.5
44 7840104A408 Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.75
45 7340120A409 Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.25
46 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 20
47 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 16

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Adobe Flash Player Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Cài Đặt Flash Player Trên Máy Tính

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 24.75
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00; A01; C01; D01 23.5
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00; A01; C01; D01 27.5
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 26
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 24
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 26.5
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 25.5
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00; A01; C01; D01 22
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 21
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 20
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 23.25
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 25
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 25.75
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 27.25
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 24.5
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 24
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 19
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00; A01; C01; D01 23.5
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 22
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 22
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00; A01; C01; D01 19.5
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 25
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 27.25
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 27
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00; A01; C01; D01 26.5
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 25
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 24
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 22
29 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 23.5
30 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 25.75
31 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 21
32 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 20

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Công Văn Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty, Công Văn Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022 165 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2022

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *