Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu Trang Từ Trang Thứ 2 Trở Đi, Cách Đánh Số Trang Từ Trang Bất Kỳ

Cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong Word bỏ qua trang đầu thường được sử dụng khi soạn luận văn, báo cáo hay những giấy tờ khác mà bạn bắt buộc đánh số trang mà bỏ qua trang đầu.

Đang xem: đánh dấu trang từ trang thứ 2

Bình thường để đánh dấu trang bạn chọn Insert -> Page Number là văn bản của bạn sẽ được đánh dầu từ đầu đến cuối. Nhưng việc đánh dấu văn bản từ trang thứ 2 trở đi thì bạn cần thêm một vài bước đơn giản nữa mới được nhé.

Cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong word 2003, 2007, 2010

Vì các phiên bản Word 2010 về trước có giao diện gần giống nhau nên mình làm hướng dẫn trực tiếp trên 2010 nhé.

Bước 1: Tại trang bạn muốn bắt đầu đánh dấu ( Trang 2) bạn đặt con trỏ chuột vào đầu văn bản. Chọn Page Layout – > Break -> Next Page để tách văn bản thành 2 Section khác nhau.

*

B1: Break Section trong Word

Bước 2: Kiểm tra xem bạn đã chia section thành công chưa bằng cách sau bằng cách chọn Insert -> Footer

*

Kiểm tra Section đã chia

Nếu giữa trang đầu và trang thứ 2 là 2 section khác nhau như hình thì bạn đã chia section thành công.

Xem thêm: Link Tra Cứu Thông Tin Thuê Bao Sim Viettel, Vina, Mobi, Kiểm Tra Thông Tin Thuê Bao Viettel Như Thế Nào

*

Chia Section thành công

Bước 3: Xuất hiện giao diện Page Number Format. Chúng ta có thể chọn kiểu số của trang trong mục Number Format. Và chọn Start at là 1 hoặc bất cứ giá trị nào mà bạn muốn. Nhấn OK để tạo số thứ tự cho trang.

*

Thay đổi định dạng page number

Bước 5: Chèn số trang bằng cách chọn Insert -> Page Number

*

Đánh số trang

Bước 6: Tiếp theo đến thao tác ngắt liên kết giữa hai section để xóa số trang ở section trước. Chọn Design -> Link to Previous để tắt liên kết giữa section 1 và section 2.

*

Ngắt liên kết giữa 2 section khác nhau

Bước 7: Bạn kéo lên trang đầu ( Trang mà bạn không muốn đánh số) để xoá số trang của section đó. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đánh số trang trên word 2010 rồi nhé.

Xem thêm:

*

Xoá page number tại trang không cần đánh dấu

Như vậy là bạn đã xong cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong Word 2010 trở về trước.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *