Cách Dùng Hàm Count Và Counta Để Đếm Các Ô Có Dữ Liệu Trong Excel Chi Tiết Nhất

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel có chứa một số hàm để giúp bạn đếm số ô trong một phạm vi là ô trống hoặc chứa các loại dữ liệu.

Đang xem: đếm các ô có dữ liệu trong excel

Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

Trên tab công thức , bấm vào Thêm hàm, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

Đếm: để đếm số ô chứa số.

COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

Xem thêm: Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng, Mẫu Lý Lịch Đảng Viên Của Người Xin Vào Đảng (02

Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

Trên tab công thức , bấm chèn, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

Đếm: để đếm số ô chứa số.

COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

Xem thêm:

COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

Lưu ý:  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. upes2.edu.vn cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của upes2.edu.vn. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Hàm COUNT

Hàm COUNTA

Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTIF

*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *