STTMã ngànhTên ngànhTổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
152140231DSư phạm Tiếng Anh (đã quy về thang 30)D01, D9625
252210404DThiết kế thời trang và năng động (đang quy về thang 30)V01, V0220
352220201DNgôn ngữ Anh (đang quy về thang 30)D01, D9624.75
452340122DTmùi hương mại điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.25
552340301CKế toán (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9018.75
652340301DKế toán (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
752480105DKỹ thuật tài liệu (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9021
852480201ACông nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9021.25
952480201CCông nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
1052480201DCông nghệ Thông Tin (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
1152510102ACông nghệ chuyên môn công trình xây dựng phát hành (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh)A00, A01, D01, D9019.5
1252510102CCông nghệ chuyên môn công trình kiến tạo (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D90đôi mươi.25
1352510102DCông nghệ nghệ thuật công trình gây ra (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.5
1452510201ACông nghệ chuyên môn cơ khí (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9021
1552510201CCông nghệ chuyên môn cơ khí (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
1652510201DCông nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.75
1752510202ACông nghệ chế tạo trang bị (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9020
1852510202CCông nghệ sản xuất lắp thêm (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9021.5
1952510202DCông nghệ sản xuất lắp thêm (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.25
2052510203ACông nghệ nghệ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9021
2152510203CCông nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.75
2252510203DCông nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025.25
2352510205ACông nghệ chuyên môn ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9022.25
2452510205CCông nghệ chuyên môn ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9023.75
2552510205DCông nghệ nghệ thuật xe hơi (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025.5
2652510206CCông nghệ nghệ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9020
2752510206DCông nghệ chuyên môn nhiệt (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.5
2852510301ACông Nghệ chuyên môn năng lượng điện - năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D90đôi mươi.25
2952510301CCông Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
3052510301DCông Nghệ nghệ thuật điện - năng lượng điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
3152510302ACông nghệ nghệ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9019
3252510302CCông nghệ chuyên môn Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9020
3352510302DCông nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.75
3452510303ACông nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9021.75
3552510303CCông nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9022.75
3652510303DCông nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hoá (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
3752510304CCông nghệ kỹ thuật laptop (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9021
3852510304DCông nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.75
3952510401DCông nghệ Kỹ thuật Hóa học tập (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9025
4052510402DCông nghệ vật tư (hệ Đại trà)A00, A01, D07, D9021.75
4152510406CCông nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, B00, D07, D9018
4252510406DCông nghệ chuyên môn môi trường (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9021.5
4352510501CCông nghệ in (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9018.25
4452510501DCông nghệ in (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
4552510601CQuản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9019.75
4652510601DQuản lý Công nghiệp (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024
4752510603DKỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
4852510605DLogistics cùng cai quản chuỗi cung ứng (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.5
4952520212DKỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.25
5052540101ACông nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh)A00, B00, D07, D9020.5
5152540101CCông nghệ Thực phđộ ẩm (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, B00, D07, D9021.75
5252540101DCông nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9025
5352540204CCông nghệ may (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9019.75
5452540204DCông nghệ may (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024
5552540301DCông nghệ sản xuất lâm thổ sản (Chế thay đổi gỗ) (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9018.5
5652580205DKỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông vận tải (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9021.5
5752810501DKinc tế mái ấm gia đình (hệ Đại trà)A00, B00, D01, D0719.75

*

SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP..HCM