Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Của Học Sinh Tiểu, Đơn Xin Chuyển Trường Mới Nhất

Đơn xin chuyển trường tiểu học, THCS, THPT là mẫu cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường mà mình đang học, cũng như trình bày được nguyện vọng, mong muốn của mình được chuyển sang một ngôi trường khác. Đơn xin chuyển trường mà upes2.edu.vn cung cấp cho các bạn bao gồm các mẫu: Đơn xin chuyển trường cho tiểu học, xin chuyển trường cho học sinh THCS và đơn xin chuyển trường cho học sinh THPT. upes2.edu.vn chia sẻ đơn xin chuyển trường mới nhất, cách viết giấy chuyển trường, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin chuyển trường tại đây.Giấy giới thiệu chuyển trườngThủ tục hồ sơ chuyển trườngĐơn xin rút hồ sơ chuyển trườngĐơn xin vào học lớp 1Mẫu đơn xin vào học lớp 6Mẫu đơn xin chuyển lớp

Đơn xin chuyển trường 2020

1. Đơn xin chuyển trường là gì?2. Giấy tờ cần có khi xin chuyển trường3. Đơn xin chuyển trường mới nhất theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT3.1. Đơn xin chuyển trường tiểu học3.2. Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh từ nước ngoài về4. Các mẫu đơn xin chuyển trường phổ biến4.1 Đơn xin chuyển trường hay nhất4.2 Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học4.3 Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh4.4 Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh4.5 Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh4.6 Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh4. Cách viết đơn xin chuyển trường5. Thủ tục chuyển trường cho học sinh6. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước

1. Đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường là một loại đơn từ được sử dụng với mục đích gửi lên các ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc những người có thẩm quyền xem xét, đánh giá và đi tới quyết định chấp thuận và thực hiện đề nghị của học sinh làm đơn lên.

Đang xem: đơn xin chuyển trường của học sinh

Mẫu đơn xin chuyển trường được áp dụng ở tất cả các môi trường sư phạm (hay còn gọi là trường học) và là phương thức giúp cho học sinh thực hiện được các mong muốn, đề nghị được chuyển sang trường học khác cũng như rút học bạ và xin dừng quá trình học tập tại ngôi trường hiện tại.

2. Giấy tờ cần có khi xin chuyển trường

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với các giấy tờ sau:- Giấy khai sinh (bản sao);- Học bạ (bản chính);- Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;- Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;- Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có…

3. Đơn xin chuyển trường mới nhất theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

3.1. Đơn xin chuyển trường tiểu học

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:- Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..…..……….- Hiệu trưởng trường2………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:………………..Là học sinh lớp:………………….. Trường3………………………………………………………………………….………………………………….……………Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…….………………………………………………………………………….…..………..…..về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..……………………………………………………………………………………………..….Lý do:……………….……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6Ý kiến của trường chuyển đi7

Hướng dẫn ghi mẫu đơn1 Tên trường nơi chuyển đi;2 Tên trường nơi chuyển đến;3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

3.2. Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh từ nước ngoài về

PHỤ LỤC IIMẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ (Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)Kính gửi: Hiệu trưởng trường1………………….………..……..…..………Tôi tên là:……………………………………….…….…….….……………..Hiện trú tại:………………………………….………………………………..Số điện thoại:……………… Địa chỉ email (nếu có):…………….Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:Học sinh: ………………….. Ngày tháng năm sinh:………..……Là học sinh lớp:…………….. Trường2…………………..…………………………………………………….………………………………….……………..Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……..…… tại trường3……………………………………………………………………………………………Lý do:………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………Hồ sơ kèm theo gồm có4:………………………………………………………Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn 1 Tên trường chuyển đến;2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:Sở Giáo dục và Đào tạo…………………….Hiệu trưởng trường…………………………..Hiệu trưởng trường……………………………

Tôi tên là:………….phụ huynh của học sinh…………………sinh ngày……………..đang học lớp …….. năm học:……………….tại trường…………………………. thuộc quận……………………………Nay xin chuyển đến học lớp…………..năm học:………………tại trường…………….thuộc quận……………Lý do: Do tôi chuyển công tác về quận…………….nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ nhà đến trường.Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

………ngày…………tháng………nămPhụ huynh(Ký và ghi rõ họ tên)

4.2 Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)Kính gửi:– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..- Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………- Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………Tôi tên là: ………………………………………………………… Hiện ngụ tại: ………………………..Là phụ huynh của em ……………………………………….. Sinh năm ……….. là học sinh lớp năm học thuộc trường …………………………………………………………..Kết quả cuối năm: ………………… Học lực: …………………….. Hạnh kiểm: ……………………Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ………………………………………………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường ……………………. thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ……………………………………..Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:Học bạKhai sinh…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..Người làm đơn Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường(Nơi chuyển đến)Ý kiến Hiệu Trưởng trường(Nơi đang học)

4.3 Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS tham khảo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)Kính gửi:- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………..- Hiệu trưởng Trường (đến)……………………………………………..Phụ huynh của học sinh …………………………………… Sinh ngày:.………………………………………Tôi tên là: ………………………………………………………………Đang học lớp………… Năm học: 20…..-20….. tại trường …………..……..Thuộc huyện ………………………………… Tỉnh ………………………………….Nay xin chuyển đến học lớp ………… Năm học: 20…..- 20….. tại trường ………………………Thuộc huyện ……………………………… Tỉnh …………………………………………………Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

Xem thêm:

……, ngày ….. tháng …… năm 20….Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)……………………………………..……………………………………..……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau: Đơn xin chuyển trường;Khai sinh (bản sao);Học bạ (bản chính);Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

4.4 Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)Kính gửi:- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………………………………………- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ……………………………………- Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………………………………………….- Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………………………………………….Tôi tên là: ………………………………….. là phụ huynh của học sinh ……………………………………..Sinh ngày: …………………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………… thuộc Huyện ………………………. Tỉnh …………………………Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………………………… thuộc Huyện ……………….. Tỉnh ……………………….Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT……., ngày ….. tháng …… năm 20….Ký tênÝ kiến tiếp nhận của trường (đến)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:Đơn xin chuyển trường;Khai sinh (bản sao);Học bạ (bản chính);Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

4.5 Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong cùng địa bàn tỉnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)Kính gửi:– Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………….;- Hiệu trưởng trường (đi) ………………………………………………………………..- Hiệu trưởng trường (đến) ……………………………………………………………..Tôi tên là: …………………………….. phụ huynh của học sinh ……………………………………sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………………………… thuộc huyện …………………………… tỉnh ……………………………………Nay xin chuyển đến học lớp ……….. năm học: 20….. – 20….. tại trường ………………………………………. thuộc huyện ……………………… tỉnh …………………………………Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT………………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..Ký tênÝ kiến tiếp nhận của trường (đến)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:Đơn xin chuyển trường;Khai sinh (bản sao);Học bạ (bản chính);Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

4.6 Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)Kính gửi:- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)- Hiệu trưởng trường (đi)- Hiệu trưởng trường (đến)Tôi tên là: …………………………….. phụ huynh của học sinh ……………………………………………. sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………….. thuộc huyện ………………………….. tỉnh ………………………………Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..thuộc huyện tỉnh ……………………………………………………….Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT………………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..Ký tênÝ kiến tiếp nhận của trường (đến)Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:Đơn xin chuyển trường;Khai sinh (bản sao);Học bạ (bản chính);Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

4. Cách viết đơn xin chuyển trường

4.1. Phần mở đầuPhần mở đầu của mẫu đơn xin chuyển trường cũng như tất cả các đơn từ, giấy xin phép khác với các nội dung quen thuộc:Quốc hiệu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được viết in hoa và in đậm)Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (in đậm và gạch chân)Tiêu đề: in hoa và in đậm, căn lề giữa“ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG”4.2. Phần nội dungPhần nội dung của mẫu đơn xin chuyển trường được thiết lập bao gồm các nội dung:- Kính gửi: nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định bao gồmPhòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đến)Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đi)Hiệu trưởng (nơi đến)Hiệu trưởng (nơi đi)- Sinh ngày tháng năm- Đang theo học lớp…. năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố- Xin chuyển tới học lớp năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố- Lý do xin chuyển trường- Lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn (chỉ 1 câu ngắn gọn)4.3. Phần kếtĐó là ngày tháng năm và chữ ký của các bộ phận sau:- Người làm đơn- Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)Lưu ý là sau chữ ký phải ghi rõ họ tên người ký.

5. Thủ tục chuyển trường cho học sinh

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.Bước 2: Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều này.Bước 3: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ tại Mục 1 cho nhà trường nơi chuyển đến.Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Xem thêm:

6. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước

– Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

*

Đơn xin nghỉ học cho con Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh Mẫu đơn xin chuyển ngành học Đơn xin chuyển ngành Mẫu đơn xin học thêm 2021 Mẫu đơn đăng ký học thêm hè

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *