My favourite restaurant is a small one near my university! It"s on a busy street very near lớn a large park. It is quite a neat và beautiful place. From the outside, the restaurant doesn"t look very impressive. There are large glass windows at the front, and some benches outside for people lớn sit on while waiting. Inside it has lots of square green wooden tables, each with about four white chairs around them. The walls are painted light green, & there are many nice scenery pictures on them. The restaurant has two floors; I prefer the second one, because there I can sometimes get a window seat và enjoy watching people go past in the street outside. The restaurant serves mainly breakfast & lunch meals. It serves many Vietnamese dishes và also fast food. The restaurant also has a wide selection of delicious, home-made cakes and they vị really good coffee. However, of all the dishes in this restaurant I lượt thích fried chicken the most. It"s very tasty. I think the reason I like this restaurant is because of its food và its staff. The staff members are helpful and friendly, so customers often have a pleasant time in this restaurant. The food is delicious as I"ve said. In general the service here is good. That"s why my friends và I often go there when we want khổng lồ eat out.

Bạn sẽ xem: Viết về nhà hàng quán ăn yêu thích bởi tiếng anh

Điểm từ tín đồ đăng bài:0 1 2 3 4 5154 30 tặng kèm xu khuyến mãi quà báo cáo Bình luận

Bạn đang xem: Giới thiệu nhà hàng bằng tiếng anh

*

Thank you very much for giving me the chance to lớn talk about my favourite restaurant. The name of my favourite restaurant is Ocean Place & it’s situated in the centre place of the city. I lượt thích the spacious, serene environment, serves & tasty food.It is a four storied restaurant & the 2nd floor is reserved for different parties or special events. The playground for children is quite large and children enjoy playing there.The restaurant offers several dishes including exotic desserts, ice-creams. The prices are reasonable & the foods are served quickly.The weekly music concert and discount for regular customers are two other reasons I lượt thích it more than other restaurants in my city.________________________Phần dịch luôn nek________Cảm ơn bạn rất nhiều đã mang lại tôi cơ hội để nói về nhà hàng quán ăn yêu phù hợp của tôi. Tên nhà hàng mà tôi ngưỡng mộ là Ocean Place với nó nằm ở trung tâm của thành phố. Tôi thích môi trường xung quanh rộng rãi, thanh bình, ship hàng và thức ăn uống ngon.Đây là một nhà hàng bốn tầng và tầng 2 giành cho các bữa tiệc khác nhau hoặc những sự kiện sệt biệt. Sân đùa cho trẻ em khá khủng và trẻ em thích nghịch ở đó.Nhà hàng hỗ trợ một số món ăn bao gồm các món tráng miệng lạ, kem. Túi tiền hợp lý và thức nạp năng lượng được giao hàng nhanh chóng.Buổi hòa nhạc sản phẩm tuần và áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá cho người sử dụng thường xuyên là hai nguyên nhân khác tôi thích hợp nó rộng các nhà hàng quán ăn khác trong tp của tôi.Điểm từ tín đồ đăng bài:0 1 2 3 4 574 25 tặng ngay xu tặng quà report Bình luận

Xem thêm:

*

cho mink hỏi đề kt ký kết 1 tiết gồm dễ ko vậy mang lại mink xem thêm 1 số đề dc kothạnk you trước nhaTHANK YOU